Nieuwe financieren is combineren en stapelen!

Bancaire financiering zorgt nu nog voor 80% van de kredieten. Dat moet en gaat veranderen! Het nieuwe financieren is het combineren en stapelen van verschillende vormen van financiering: crowdfunding, kredietunies, factoring, leasing, durfkapitaal, MKB-aandelen of obligaties, private investeerders én banken! Maar wellicht ook nog wel weer hele nieuwe (tussen-) vormen. De VVD wil daarvoor ruimte bieden. Dus geen belemmeringen en eventuele knelpunten snel oplossen.

Crowdfunding

De VVD is groot voorstander van alternatieve financiering, zoals crowdfunding. Goed dat nu eindelijk invulling wordt gegeven aan regeerakkoord om belemmeringen weg te nemen. Er ligt op verzoek van de VVD nu een rapport om belemmeringen weg te nemen. Maar de VVD heeft meer ambitie en wil tempo omhoog. Teveel AFM-conclusies moeten nog verder worden bestudeerd (o.a. provisieverbod beleggingsondernemingen en betaaldienstkwalificatie), er moet zelfs nog overleg met de sector plaats vinden. Belemmeringen moet concreet en snel in regelgeving worden weggenomen. Dit moet uiterlijk 1 januari 2016 geregeld zijn.

De VVD wil ervoor waken dat nu alweer allerlei onnodige wet- en regelgeving wordt opgetuigd. Het is goed dat investeringsgrenzen van € 20.000 en 40.000 worden losgelaten, conform het voorstel van de VVD. Maar er is al een zorgplicht, waarom dan nog een passendheidstoets? De VVD wil dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt voor het provisieverbod beleggingsondernemingen (zowel eenmalig als doorlopend) en kwalificatie als betaaldienst. Snel ruimte bieden!

Banken en kredietunies hebben inmiddels toegang tot de BMKB-regeling. Welke belemmeringen zijn er voor crowdfunding om daarvan gebruik te maken.

Een knelpunt is ook de verhandelbaarheid van bijvoorbeeld crowdfunding leningen. Het is wenselijk deze te vergroten. Wat zijn belemmeringen (bijvoorbeeld verplichting 3 jaar gecontroleerde jaarrekeningen)? Hoe kunnen ze worden opgelost?

MKB-aandelen en -obligaties

Dit is een belangrijk bron van eigen vermogen, waar het MKB juist nu behoefte aan heeft. Aan de prospectuskosten is weliswaar vorig jaar al iets aan gedaan op verzoek van de VVD, maar de kosten zijn nog steeds verdubbeld. Hoe gaat ontwikkeling? En kan er nog een keer kritisch naar de kosten gekeken worden? Een ander punt is de goedkeurende verklaring welke nu wordt opgelegd aan MKB-bedrijven bij uitgiftes boven de 2,5 miljoen euro in plaats van een samenstellingsverklaring welke is afgetekend door de accountant wat MKB bedrijven gezien hun grootte gewend zijn.  (Hoe) kan dit opgelost worden?

Kredietverlening

De kredietverlening aan bedrijfsleven stijgt flink, volgens een kop in Het Financieele Dagblad. Dat klinkt mooi! In Nederland helaas (nog) niet het geval, zo blijkt uit cijfers van DNB begin dit jaar! Kredietverlening in Nederland krimpt tegen Europese trend in nog altijd!

VVD wil niet dat het voorzichtig ingezette economische herstel wordt geremd door onvoldoende krediet. Het is goed dat het Kabinet een Aanvullend Actieplan MKB financiering heeft opgesteld, maar het blijven crisismaatregelen.

Er wordt soms gezegd dat banken te makkelijk krediet geven! Dat was in het verleden inderdaad het geval. Maar nu geen sprake van. Ondernemers voelen dat ook zeker niet zo! Goede plannen en goede ondernemers moeten krediet kunnen krijgen!

DNB heeft een aantal scenario’s voor de kredietverlening opgesteld. Bij 1,4% groei en sterke toename kredietvraag kan er een probleem zijn met de kredietverlening door banken. CPB heeft nu 1,5% economische groei voorspelt voor 2015. Welke mogelijkheden zijn er om straks eventueel tijdig te zorgen dat er geen knelpunten zijn?

Cumulatieve effecten van alle heffingen en belastingen en gevolgen voor de bankensector zijn ook in kaart gebracht.. Minister gaat uit van 1,2% groei. Wat als dit wijzigt?

De Minister wil lagere fondsomvang ex ante DGS. Wat is de reden? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ruimte voor meer kredietverlening? Ruimte die ontstaat inzetten voor MKB-kredieten.

SER-rapport geeft een aantal zaken aan, en wil daarop graag een reactie van de minister: beperktere mogelijkheden banken werkkapitaal financieren (vanwege Bazel III-regels), terwijl werkkapitaal cruciaal is voor het MKB, belemmeringen securitisatie bancaire kredieten en beperken regelgeving verzekeraars MKB kredieten (vanwege Solvency II – gedelegeerde handelingen).