Schriftelijke vragen over afsluitingen Afsluitdijk

De VVD-Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de Afsluitdijk de komende tijd tien weekenden dicht gaat. De VVD wil weten of er overleg is geweest met de meest betrokken organisaties en welke ruimte er nog is voor alternatieve oplossingen. Verder wil de VVD weten wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de transportsector, het openbaar vervoer en de automobilisten die gebruik maken van de Afsluitdijk.

Omrop Fryslân >>

Leeuwarder Courant - Kamervragen over afsluiting Afsluitdijk >>

Antwoorden >>

 Schriftelijke vragen van de leden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over bericht "Afsluitdijk gaat dicht"
 

1.
Is de Minister bekend met het bericht ‘Afsluitdijk gaat dicht" op de website van De Telegraaf d.d. 6 februari 2015? Klopt dit bericht?

2.
Wat is de reden van het dicht gaan van de Afsluitdijk? Waarom is gekozen voor het 10 weekenden afsluiten van de Afsluitdijk?

3.
Is er overleg gevoerd met de meest betrokken organisaties over de afsluiting, zoals de brancheorganisaties voor de transportsector? Zo nee, waarom niet? En gaat dit alsnog gebeuren? Zo nee, waarom niet? Welke ruimte is er dan alsnog voor alternatieve oplossingen?

4.
In hoeverre is er gekeken naar alternatieven voor het 10 weekenden afsluiten van de Afsluitdijk? Welke gunstigere alternatieven zijn er onderzocht? Waarom zijn deze niet doorgegaan? Waarom kunnen er bijvoorbeeld niet 1 of 2 van de 4 rijbanen open blijven gedurende de werkzaamheden?

5.
In hoeverre is de uitvoerder van het werk gevraagd om met creatieve en minder belastende oplossingen te komen in het kader van de aanbesteding van het werk met een soort "bonus" voor minder verstorende oplossingen (bijvoorbeeld veel minder weekenden), dit werkt elders in het land bij infrastructurele werken vaak zeer goed? Indien dit niet is gebeurt, waarom niet?

6.
Welke gevolgen heeft het afsluiten van de Afsluitdijk voor een periode van 10 weekenden, voor bijvoorbeeld de transportsector, het openbaar vervoer en de ongeveer 18.000 automobilisten die dagelijks gebruik maken van de Afsluitdijk? Hoeveel omrijtid brengt dit met zich mee? Hoeveel extra kosten levert dit voor de transportsector op?

7.
Hoe gaat de communicatie en voorlichting over de werkzaamheden plaats vinden (op welke wijze, richting wie, wanneer) en met welke instanties en organisaties vindt hierover overleg plaats?