Crowdfunding: investeringsgrenzen worden geschrapt

Bancaire financiering zorgt nu nog voor 80% van de kredieten. Dat moet en gaat veranderen! Het nieuwe financieren is het combineren en stapelen van verschillende vormen van financiering. De VVD wil daarvoor ruimte bieden aan financieringsvormen zoals crowdfunding. Dus geen belemmeringen en eventuele knelpunten snel oplossen. Met ingang van 1 januari 2016 worden de investeringsgrenzen van € 20.000 en 40.000 losgelaten, op verzoek van de VVD. De minister van Financiën gaat hiervoor de wet aanpassen. Deze werken belemmerend om crowdfunding door te laten groeien. De VVD wil verder dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt voor andere belemmeringen zoals het provisieverbod beleggingsondernemingen en kwalificatie als betaaldienst. De minister heeft toegezegd in maart 2015 daar de Tweede Kamer over te informeren.