Schriftelijke vragen over verraste consumenten door dure bootpolis

Naar aanleiding van het artikel "Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank" in de Leeuwarder Courant heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Financiën. Klanten met een bootpolis bij de Friesland Bank, die is overgenomen door de Rabobank, werden geconfronteerd met een bijna dubbele premie, terwijl het natuurlijk niet hun eigen keuze was om over te stappen. De VVD wil meer duidelijkheid over dit soort situaties bij overnames en wil weten welke keuzemogelijkheden consumenten op zo'n moment hebben.

Leeuwarder Courant - Dure bootpolis frappeert booteigenaar >>

Antwoorden >>

 

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank”

 

1.

 

Kent u het bericht “Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank” uit de Leeuwarder Courant van 16 februari 2015? Wat vindt de minister van dit bericht?

 

2.

 

Hoeveel consumenten zitten in deze of een vergelijkbare situatie als gevolg van de overname van de activiteiten van de Friesland Bank door de Rabobank?

 

3.

 

Klopt het dat consumenten in een dergelijke situatie eerst nog een jaar hun polis moeten houden bij de veel duurdere overnemende partij (verzekeraar)? Is dit een toegestane handelswijze in geval van een overname? Waarom mag een klant bij een overname en/of een dergelijke stijging van de poliskosten niet per direct overstappen?

 

4.

 

Hoe en wanneer moeten klanten in dit soort overnamesituaties worden geïnformeerd over stijgingen van de kosten van een polis en over hun mogelijkheden om over te stappen? Hoe is de informatievoorziening in dit geval gegaan?

 

5.

 

Bent u van mening dat klanten bij een overnamesituatie niet verrast moeten kunnen worden door fors hogere kosten?

 

6.

 

Welke keuzemogelijkheden hebben klanten bij een overnamesituatie en een forse stijging van de poliskosten? Wat is er geregeld rondom overname situaties in dit soort gevallen?

 

 

 

Antwoorde >>