NS terug naar kerntaak: geen broodjes smeren maar treinen rijden

In Het Financieele Dagblad kondigde NS onlangs aan dat ze winkelvastgoed en activiteiten wil gaan afstoten. De VVD vindt het een goed plan. Het is raar dat een staatsbedrijf de derde horeca-onderneming van Nederland is (na McDonald’s en Van der Valk) met ketens als De Broodzaak en Julia’s. Een staatsbedrijf moet niet concurreren met gewone commerciële bedrijven en ondernemers. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om meer informatie te krijgen over de plannen en welke stappen nu concreet gezet worden en in welk tempo. NS moet zich concentreren op het rijden van treinen in plaats van broodjes smeren.

Financieele Dagblad - VVD vraagt opheldering over afstoten vastgoed en winkels door NS >>

Antwoorden >>

NS is ook nog eens eigenaar van alle panden op stations. De Autoriteit Consument en Markt heeft eerder al opmerkingen gemaakt over de beperkte toegang tot commerciële activiteiten op stations. De VVD steunt daarom plannen voor het afstoten van winkelvastgoed en activiteiten. De NS moet terug naar de kerntaken.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer (beiden VVD) aan de Minister Financiën en staatssecretaris van Infrastructuur over bericht “NS wil af van winkelvastgoed”

1.

Heeft u kennis genomen van het artikel in het Financieele Dagblad van 13 februari 2015 “NS wil af van winkelvastgoed”? Wat vindt u van de inhoud van het bericht?

2.

In hoeverre was de aandeelhouder op de hoogte van de geschetste ontwikkelingen en plannen met betrekking tot vastgoed en activiteiten in het artikel? Wat vindt de aandeelhouder van de geschetste ontwikkelingen en plannen? In hoeverre was de staatssecretaris op de hoogte van de geschetste ontwikkelingen en plannen met betrekking tot vastgoed en activiteiten in het artikel? Wat vindt de staatssecretaris van de geschetste ontwikkelingen en plannen?

3.

Welke deel van het vastgoed en welk deel van de activiteiten wil de NS afstoten? In welk tempo gaat dit gebeuren?

4.

Wat betekent dat NS van de stations in Nederland economische broedplaatsen wil maken?

5.

Wat wordt bedoeld als de NS zegt “minder zelf te willen doen”, “meer aan de markt overlaten” en “regisseur willen blijven”?

6.

Bent u met de VVD van mening dat de ontwikkeling van stationsknooppunten voor wat betreft de commerciële invulling en exploitatie heel goed aan de markt kan worden over gelaten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

7.

Klopt het dat NS als staatsbedrijf na McDonald’s en Van der Valk (qua omzet) het grootste horecabedrijf van Nederland is?

8.

Bent u met de VVD van mening dat NS zich moet concentreren op het rijden van treinen in plaats van broodjes smeren en hamburgers bakken? Zo nee, waarom niet? 

9.

Hoe is het bericht in het Financieele Dagblad te rijmen met de inhoud van de brief aan de Tweede Kamer over de positie van partijen op stations van 21 januari 2015?

10.

Welke gevolgen hebben de plannen voor de NS vanuit de rol als aandeelhouder en vanuit de concessiehouder bekeken? Graag een toelichting, met name ook op de punten die genoemd worden in de brief van 21 januari 2015, zoals de financiële gevolgen, de financieringskosten, rendement, etc., maar ook de opbrengsten van het af te stoten vastgoed en onderdelen.

11.

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg Staatsdeelnemingen op 19 maart 2015?