Schriftelijke vragen over hypotheken in relatie tot 'kapitaalbodems'

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries (banken) en Roald van der Linde (wonen) hebben vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Wonen over de consequenties voor de hypotheekmarkt van de de mogelijke plannen voor "kapitaalbodems" per leningtype. Volgens ABN Amro kunnen deze de kapitaalbuffers  Dit kan hogere kapitaaleisen tot gevolg hebben voor Nederlandse woninghypotheken, waar banken momenteel relatief weinig kapitaal tegenover hoeven stellen, dankzij de sterke betaalmoraal van de Nederlandse huizenbezitter.

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en Wonen & Rijksdienst het bericht “ABN Amro CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer hard raken”

1.

Kennen de ministers het bericht “ABN Amro CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer hard raken” op RTL Z d.d. 20 februari 2015? Wat vinden de ministers van dit bericht?

2.

Klopt het bericht dat er plannen van internationale toezichthouders zijn om “kapitaalbodems” per leningtype te introduceren? Zo ja, wat vinden de ministers van deze plannen? Wat houden deze plannen in en welke leningtypen betreft het? Om welke internationale toezichthouders gaat het in dit geval?

3.

Hoe verhouden deze berichten zich tot berichten uit juni 2014 dat de ECB een (te) zware risicoweging voor de Nederlandse hypotheken zou gaan vragen, waardoor banken veel meer kapitaal zouden moeten aanhouden?

4.

Klopt het dat dergelijke kapitaalbodems de kapitaalbuffers van de Nederlandse banken hard kunnen raken? Welke gevolgen kunnen de plannen hebben voor de kapitaalbuffers van de banken?

5.

Welke gevolgen kunnen deze plannen voor de hypotheekmarkt in Nederland hebben? Welke gevolgen kunnen deze plannen in de toekomst hebben voor mensen die een hypotheek willen krijgen in de toekomst? Vinden de minister hogere kapitaalbuffers voor Nederlandse hypotheken wenselijk dan wel noodzakelijk?

6.

Welke gevolgen kunnen deze plannen voor de kredietverlening aan bedrijven en MKB’ers in Nederland hebben? Vinden de minister hogere kapitaalbuffers voor Nederlandse bedrijfskredieten wenselijk dan wel noodzakelijk?

7.

Welke acties kunnen en willen de minister ondernemen om te zorgen voor reële en realistische kapitaalbuffers voor de Nederlandse hypotheken en andere leningen in de toekomst? Welke acties hebben de ministers al ondernomen? Wat is de inzet van de ministers daarbij?

8.

Wat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de mogelijkheden voor securitisatie van pakketten leningen, zoals hypotheken, in internationaal verband? Welke belemmeringen zijn daar nog? Waar komt de eventuele terughoudendheid van de regelgevers bij de Bank of International Settlements? In hoeverre blijven de bestaande Europese regels op dit punt gehandhaafd?