Oplossing nodig voor kleine natura uitvaartverzekeraars

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Als deze regelgeving voor verzekeraars zo doorgaat zorgen we ervoor dat de kleinere natura uitvaartverzekeraars verdwijnen en alleen de grotere of grote jongens overblijven. Dat is geen wenselijke situatie. Regelgeving moet niet doorschieten, regelgeving moet passen bij aard, omvang, complexiteit en risico’s van bedrijven. Onnodig hoge eisen leiden tot hoge kosten en administratieve lasten. Daardoor bestaat het risico dat kleine verzekeraars zich moeten laten opslokken door grotere bedrijven. De VVD wil daarom dat de minister met een oplossing komt voor deze kwestie. Kleine natura uitvaartverzekeraars mogen niet de dupe worden van niet passende regelgeving.”

De minister Dijsselbloem heeft in het debat toegezegd dat hij gaat zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Hij zal de Tweede Kamer over de gekozen oplossing uiterlijk begin 2016 hierover informeren, zodat de Tweede Kamer ook kan volgen of de oplossing voldoende is. Er is volgens Dijsselbloem voldoende aanleiding om opnieuw te kijken naar de berekening van de risicomarge van kleine natura uitvaartverzekeraars, want deze lijkt onvoldoende afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. Natura-uitvaartverzekeraars mogen gedurende het eerste jaar (2016) de risicomarge als onderdeel van de technische voorzieningen daarom ook nog berekenen volgens de nu geldende methodiek.

De minister zal de Tweede Kamer ook informeren of  het toepassen van de geschiktheidstoets leidt tot problemen bij kleine verzekeraars, zeker als het gaat om verzekeraars met een sterke lokale binding, die lokaal geworteld zijn. Er wordt sowieso rekening gehouden met de grootte van de onderneming bij de toepassing.

Verder heeft de minister op verzoek van VVD en PvdA toegezegd in overleg met de natura uitvaartverzekeraars nog eens te kijken naar het verhogen van de grens van €10.000,-- die nu geldt als de vrijstellingsgrens Wft-vergunning.