Regelgeving kleine verzekeraars moet niet doorschieten

verzekeraars logoRegelgeving moet passend zijn. Dat geldt voor Europese regelgeving, maar ook voor nationale regelgeving voor de kleinere verzekeraars. Er moet voldoende rekening gehouden worden met aard, omvang, complexiteit en risico’s van bedrijven. De VVD wil dat er in de wet- en regelgeving in de financiële sector in de toekomst nadrukkelijker rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel, en dus met kleine financiële instellingen. De Tweede Kamer heeft niet altijd zicht op de lagere regelgeving, en de VVD wil een duidelijk signaal afgeven: regelgeving moet niet doorschieten!

Motie VVD regelgeving kleine financiële instellingen >>

Goed dat er versoepelingen zijn gekomen in de Europese richtlijn Solvency II voor verzekeraars. Verzekeraars kunnen daardoor meer en makkelijker (lange termijn) investeringen blijven doen. Veel lagere regelgeving in Europees verband moet nog uitgewerkt, bijvoorbeeld als het gaat om de waardering en governance. Daar zit een zorg voor de VVD. Want gaat dit straks niet weer ten koste van de investeringsfunctie van verzekeraars in bijvoorbeeld hypotheken op MKB-kredieten? De VVD wil dat de Tweede Kamer daar zicht op houdt, ook op wijzigingen in de toekomst.

PROPORTIONALITEIT REGELGEVING

Regelgeving moet passend zijn. Dat geldt voor Europese regelgeving, maar ook voor nationale regelgeving en in dit geval voor de kleinere verzekeraars. Er moet voldoende rekening gehouden worden met aard, omvang, complexiteit en risico’s van bedrijven. De VVD wil dat er in de wet- en regelgeving in de financiële sector in de toekomst nadrukkelijker rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel, en dus met kleine financiële instellingen. De Tweede Kamer heeft niet altijd zicht op de lagere regelgeving, en de VVD wil een duidelijk signaal afgeven: regelgeving moet niet doorschieten! Onnodig hoge eisen leiden tot hoge kosten en administratieve lasten. Het risico bestaat dat kleine verzekeraars zich moeten laten overnemen door grotere bedrijven. De VVD vindt het niet wenselijk dat kleine verzekeraars verdwijnen en alleen de grotere of grote jongens overblijven. Concurrentie is goed, kleine verzekeringsbedrijven houden de markt scherpt, het zijn uitdagers. Ze zorgen ook voor innovatie en maatwerk (specifieke producten).

Alle kleine verzekeraars waren in eerste instantie verplicht een actuaris in dienst te nemen en niet meer extern in te huren. Na kritische opmerkingen sector en VVD deels teruggedraaid. Dit gaat nu alleen gelden voor verzekeraars met beperkte risico-omvang die te maken hebben met complexe berekening technische voorzieningen. Dank aan de minister voor deze verbetering.

KLEINE NATURA UITVAARTVERZEKERAARS

Kleine natura uitvaartverzekeraars zonder winstoogmerk dreigen de dupe te worden van niet passende regelgeving. Deze verzekeraars zijn lokaal geworteld en hebben een sterke lokale binding. Maar door geschiktheidstoets worden de verenigingen mogelijk gedwongen dit op te geven en de binding met plaats en regio los te laten of de portefeuille te verkopen aan grote commerciële partij. Door risicoberekeningen in combinatie met lange duratie, dreigt het einde van dit type verzekeraars. De VVD wil dat de minister met een oplossing komt. De minister heeft al erkend dat er aanleiding is om te zien of berekening van risicomarge wel voldoende is afgestemd op dit soort bedrijven. Er komt uitstel, want de berekening mag nog 1 jaar op oude manier. Maar dat is nog geen echte, definitieve oplossing.

ZORGVERZEKERAARS

Vanochtend stond in de media een bericht dat zorgverzekeraars aan de bel trekken over de kapitaalseisen. Zorgverzekeraars krijgen vereveningsbijdrage voor het risicoprofiel. Maar ondanks dat krijgen ze om dat ze een slechter risicoprofiel hebben ook extra hoge buffers opgelegd van de toezichthouder DNB. De buffers voor de zorgverzekeraars stijgen fors. De vereiste solvabiliteit was in 2010 8%, in 2014 11%, in 2016 loopt dit op naar 15 tot 17% van de bruto schadelast.

Als de verevenigingsbijdrage het risico al afdekt, waarom dan nog extra hoge buffers? Hoe voorkomen we dat extra buffereisen voor verzekeraars met een hoge vereveningsbijdrage leidt tot risicoselectie? Hoe zorgen we dat het voor verzekeraars blijft lonen om een 'sociaal profiel' te hebben? Hoe voorkomen we dat verzekeraars die al een dergelijk profiel hebben zich noodgedwongen uit de markt prijzen? Is het niet verstandiger om de vereveningsbijdrage buiten beschouwing te laten bij de buffereisen?

HYPOTHEKEN EN VERZEKERAARS

Verzekeraars investeren de laatste tijd in hypotheken. De VVD vindt dat een goede zaak, want het zorgt voor meer concurrentie, want er zijn extra aanbieders. Recent kwam het bericht dat verzekeraars op de rem trappen in de hypotheekmarkt, vanwege de toezichthouders DNB die vindt dat ze meer kapitaal moeten aanhouden op de balans voor hypotheken. Terwijl hypotheken in Nederland relatief veilig zijn, want de betalingsmoraal is hoog en de risico’s beperkt, onder andere door de nationale hypotheekgarantie. Dan toch hogere kapitaalbuffers voor de hypotheekportefeuilles van verzekeraars?

CONCURRENTIE

Meer aanbieders en concurrentie is belangrijk voor een goed werkende verzekeringsmarkt. Over het vergunningstelsel bij banken waren er klachten, over het vergunningsstelsel en – aanvraag van verzekeraars krijgt de VVD die ook. Wat is de lijn van de toezichthouder c.q. vergunningverlener DNB? Is er een uitnodigend beleid? Of richt het zich vooral op consolidatie van de verzekeringsmarkt?

TOT SLOT

In hoeverre voldoen onze verzekeraars inmiddels al aan de eisen van Solvency II die gelden per 1 januari 2016? En kunnen ze er anders tijdig aan voldoen?