Gastles "omgaan met geld" op Maximaschool Leeuwarden

Ook dit jaar is VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden uitgenodigd om voor de klas te gaan staan. Van 9 tot en met 13 maart is het weer de Week van het Geld. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een initiatief van Wijzer in Geldzaken waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Liberaal Aukje de Vries: “Financiële educatie is volgens de VVD van groot belang. Door kinderen al vroeg te leren bewust om te gaan met geld kunnen zij in de toekomst beter hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het gaat om hun financiële situatie."

En: "Het spelen van de Cash Quiz is een leuke en nuttige manier om interesse bij de leerlingen te wekken over hoe ze verstandig met geld om kunnen gaan. Het is een goede eerste stap in het financiële leven van kinderen, dit project mag van de VVD ook zeker in het voortgezet onderwijs een vervolg krijgen.”

Daarom zet  Kamerlid Aukje de Vries zich weer in voor dit project. Op maandag 9 maart gaf zij een gastles op de Máximaschool in Leeuwarden, in het kader van “Bank voor de Klas”. Door middel van de Cash Quiz wordt de leerlingen op een spelende manier kennis van financiële begrippen bijgebracht en wordt hen geleerd om bewust met geld om te gaan.