Verzekeraars meer maatwerk en ruimte voor flexibele arbeidsmarkt

De Commissie Verzekeraars schetst een herkenbaar beeld van de problemen, maar ook de kansen voor de verzekeringssector. De VVD wil dat de sector de ruimte krijgt én pakt om nieuwe producten voor een moderne, flexibele  arbeidsmarkt (ZZP-ers) te ontwikkelen, aldus VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Meer maatwerk en ruimte voor innovatie, zodat de consument op maat gesneden producten kan kiezen die passen bij deze  tijd. Als wet- en regelgeving daarin belemmerend werkt, wil die VVD die aanpassen. Dat geldt sowieso voor de regelgeving rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor bijvoorbeeld ZZP-ers, maar ook voor pensioenproducten.

De VVD pleit voor een gelijk speelveld en is blij dat de Commissie Verzekeraars daar oog voor heeft.  Niet alleen als het gaat om verzekeraars/banken en verzekeraars/pensioenfondsen, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een hybride stelsel van UWV en particuliere verzekeraars. De VVD wil daar ook een gelijk speelveld en heeft daarover recent ook al schriftelijke vragen gesteld.

Als het gaat over het gelijke speelveld, wil de VVD allereerst beginnen met het afschaffen van nationale koppen op Europese regelgeving. De Commissie Verzekeraars ondersteunt de VVD op dat laatste punt want geeft aan dat terughoudend moet worden omgesprongen met het toevoegen van nationale koppen.

De VVD sluit zich aan bij de oproep dat verzekeraars helder moeten zijn over hun producten en bijbehorende risico’s. Goede voorlichting hoort erbij om te zorgen dat mensen verantwoord hun eigen keuzes kunnen maken.