Schriftelijk overleg over de Raad van Toezicht van de AFM

In december 2014 stuurde minister Dijsselbloem een brief naar de Tweede Kamer over de Raad van Toezicht (RvT) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanleiding voor deze brief was het onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren naar de regels omtrent compliance, nevenfuncties en integriteit voor de RvT van de AFM, en de naleving daarvan. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries is het met de minister eens dat de RvT een voorbeeldfunctie heeft en dat de lat daarom hoog ligt. Wel heeft zij nog een aantal kritische vragen over zowel de brief als het rapport, die via een schriftelijk overleg zijn voorgelegd aan de minister. De vragen zijn in februari beantwoord in het verslag van een schriftelijk overleg over de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.