Schriftelijk overleg over financieel beheer EU-begroting

De Europese Rekenkamer presenteerde eind 2014 haar rapport "De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht („landscape review”) van de risico’s voor het financiële beheer van de EU‑begroting". De VVD vindt het belangrijk dat het financieel beheer van de EU-begroting op orde is en de EU-middelen rechtmatig én doelmatig worden besteed. Hier kan in de EU-begroting nog een hoop aan worden verbeterd. Reden genoeg voor VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries om via een schriftelijk overleg kritische vragen te stellen over het optimaliseren van het financeel beheer van de EU-begroting. De antwoorden op deze vragen zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd in het verslag van een schriftelijk overleg.