Schriftelijke vragen over verdwijnen justitiebanen Leeuwarden

Vandaag hebben de VVD-Tweede Kamerleden Foort van Oosten en Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitiebanen verdwijnen in Leeuwarden en dat uitholling dreigt voor het Leeuwarder Gerechtshof. Dit naar aanleiding van berichten in de Leeuwarder Courant van vandaag.

Leeuwarder Courant 1 >>

Leeuwarder Courant 2 >>

Antwoorden >>

Vragen van de leden Van Oosten en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat justitiebanen verdwijnen in Leeuwarden en dat uitholling dreigt voor het Leeuwarder Gerechtshof (Leeuwarder Courant vandaag)

  1. Kent u de berichten rond het verdwijnen van justitiebanen bij, de mogelijke uitholling en zelfs verplaatsing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Leeuwarden?
  2. Klopt het dat allerlei diensten (zoals een scanstraat en de helpdesk) niet in Leeuwarden werden gevestigd?
  3. Klopt het dat overwogen wordt het gehele ambtelijke apparaat te verhuizen naar bijvoorbeeld Zwolle?
  4. Is het juist dat in alle gepresenteerde scenario’s in Leeuwarden werkgelegenheid verloren zal gaan?
  5. Begrijpt u dat deze scenario’s zowel de stad als de provincie grote zorgen baren?
  6. Hoe verhouden zich deze ontwikkelingen tot uw eerdere mededelingen over het belang van de werkgelegenheid bij de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden, het beleid van deze regering dat aandacht heeft voor de gebieden waar het economisch moeilijker is dan in de randstad en het uitgangspunt dat Leeuwarden een ‘volwaardige justitiestad blijft (antwoord op Kamervragen 1320 vergaderjaar 2012-2013)?
  7. Bent u bereid om in overleg te treden met de Raad voor de Rechtspraak om te bezien of en zo ja in hoeverre dit realistische scenario’s zijn, de zorgen van zowel de stad als de provincie over deze ontwikkelingen over te brengen en de scenario’s te toetsen aan uw beleid?