VVD voor verschuiving termijn Wft-examens

De VVD vreest dat ook goede financieel adviseurs straks het loodje leggen vanwege de Wft-examinering. Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Er is grote zorg en onrust bij financieel adviseurs over de voortzetting van hun bedrijf of hun baan. Er zijn inmiddels op ons verzoek wel enige versoepelingen doorgevoerd in het vakbekwaamheidsbouwwerk, maar het regent nog steeds klachten van bezorgde ondernemers en van mensen die werkzaam zijn in de financiële sector. Op 1 januari 2016 moeten financieel adviseurs al hun Wft-examens hebben gehaald. Ik wil dat die termijn wordt opgeschoven naar 1 januari 2017 zodat de overgangstermijn met een jaar wordt verlengd.”

Schriftelijke inbreng VVD inz. vakbekwaamheid >>

AMweb - Vijf vragen aan Aukje de Vries: "Uitstel kan voor rust zorgen" >>

AMweb - VVD wil dat deadline Wft-examens uitgesteld wordt >>

De Vries: “Overigens doe ik ook direct de oproep aan financieel adviseurs dat het van groot belang is dat men het afleggen van het examen niet wordt uitgesteld, men kan het niet uitstellen tot het allerlaatste moment.”

Voor de VVD staat voorop dat financieel advies van goede kwaliteit moet zijn. Een opleiding en examen kunnen daar zeker aan bijdragen. Het kan wat de VVD betreft niet zo zijn dat kwalitatief goede adviseurs straks hun bedrijf moeten opdoeken of geen baan meer hebben. Dat  is nooit de bedoeling geweest van de wetgeving. Daar komt nog bij dat met de implementatie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector het nodige mis is gegaan. Er moeten tot eind 2015 nog minimaal 200.000 examens worden afgenomen en gehaald. Dit kan capaciteitsproblemen opleveren bij de opleidingsinstituten.