Ruimte voor kredietunies = ruimte voor MKB

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft bij het debat over de Wet toezicht kredietunies een drietal moties ingediend om kredietunies meer de ruimte te geven. Aukje de Vries: “Het MKB heeft bikkelhard de ruimte nodig om kredieten te kunnen krijgen. Kredietunies vragen ook met klem om meer ruimte. Het verbaasd mij dan ook dat CDA en PvdA daar tot nu toe doof voor zijn. De VVD wil de ruimte geven aan ondernemers, want kredietunies zijn er voor én door ondernemers.”

Motie investeringsgrens verhogen naar 5% >>

Motie vrijstellingsgrens verhogen naar 25 miljoen >>

Motie kritisch kijken naar toezichtkosten kredietunies >>

Bijdrage VVD in 1e termijn >>

Debat kredietunies 2e termijn >>