Salarisverhoging ABN AMRO slecht uit te leggen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Banken moeten meer rekening moeten houden met hoe dit soort salarisverhogingen leven bij de mensen in het land en bij de medewerkers van de bank. De VVD vindt dat een dergelijke salarisverhoging slecht is uit te leggen, als de medewerkers al jaren op de nullijn staan. Wat de ABN AMRO doet past binnen de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, die destijds breed gesteund is in de Tweede Kamer. Maar wat wettelijk mag, hoef je nog niet perse te doen."

NOS >>

Vragen VVD >>