Overstappen moet makkelijker worden

De VVD is al langer van mening dat overstappen naar een andere bank makkelijker moet worden, want dat zorgt voor meer concurrentie in de bankensector, aldus VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. En na bijvoorbeeld de recente commotie over de salarisverhogingen kunnen klanten dan gewoon "stemmen met hun voeten" en overstappen. Nummerportabiliteit is daarvoor belangrijk, maar het wordt bemoeilijkt door de Europese IBAN-nummers. In Europa lijkt dit op de lange baan geschoven te worden, met een evaluatie in 2019. De VVD wil onderzoek hoe het overstappen met behoud van rekeningnummer soepeler kan, welke stappen kunnen nu al in Nederland gezet worden.

 

Inbreng VVD tijdens Algemeen Overleg Betalingsverkeer 26-03-2015:

Veilig internetbankieren

De schade als gevolg van fraude in Nederlandse betalingsverkeer is in 2014 gehalveerd ten opzichte van 2013. Dit geldt voor alle elektronische betalingsmiddelen: betaalpassen, creditkaarten en internetbankieren. 

De VVD vindt dat consumenten, net als banken, een eigen verantwoordelijkheid bij veilig online bankieren. Die verantwoordelijkheid moet in balans zijn. Het is niet onredelijk dat consumenten ook enige veiligheidsmaatregelen nemen.

De VVD vindt het goed dat betrokken partijen zelf afspraken hebben gemaakt in de vorm van uniforme veiligheidsregels van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Consumentenbond.

Deze veiligheidsregels zijn eind 2014 geëvalueerd. Wat is daaruit gekomen? VVD heeft begrepen dat de regels werken.

Wat houdt gebruik lidstaatoptie voor inperken aansprakelijkheid consument in ? Wat is de aanleiding hiervan gebruik te maken gelet op het nieuws van halvering van de fraude en dat de afgesproken uniforme veiligheidregels lijken te werken?

Klopt het dat banken in gevallen waar geen sprake van grove opzet of nalatigheid de schade al volledig vergoeden?

De VVD is terughoudend om ZZP-ers en MKB dezelfde bescherming als consumenten te geven. De VVD wil eerst weten wat het gebruik van de lidstaatopie inhoudt en wat de consequenties zijn. Wat vindt ZZP Nederland, MKB Nederland en ONL hiervan? Wat betekent dit voor de kosten van het betalingsverkeer voor deze groep? En welke precedentwerking heeft dit naar andere bankzaken? En voor de uitbreiding van de zorgplicht, die de brancheorganisaties niet willen, want dit verhoogt de financieringskosten voor het bedrijfsleven. Dat is slecht voor de economie en kost banen!

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van het onlinebetalingssysteem in Nederland ligt dichtbij 100%. Er zal over de normen ook al afspraken gemaakt. De VVD is blij dat het zogenaamde “maandagochtendprobleem” bij het verwerken van betaaltransacties opgelost gaat worden door de banken. En dat de banken in het 2e kwartaal 2015 ook met een oplossing zullen komen voor het 24/7 verwerken van betaaltransacties, dus ook op zon- en feestdagen. Beide op verzoek van de VVD.

Big data & privacy

Voor de VVD is uitgangspunt dat klantgegevens van de klant zijn. De klant beslist dus zelf wat er met zijn gegevens gebeurt. Alleen als klant zelf uitdrukkelijk toestemming geeft om gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan mag dat. Daarvoor is er wet- en regelgeving, zoals de privacywetgeving, maar ook de gedragscode verwerking persoonsgegevens van de banken. Nationaal en Europees wordt al gekeken naar aanpassing van de privacywetgeving in algemene zin om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Tevens wordt er gewerkt aan de nieuwe gedragscode. De VVD vindt dat een goede zaak.

Nummerportabiliteit/overstapservice

VVD en D66 vinden dat overstappen makkelijker moet worden. Dat zorgt namelijk voor meer concurrentie in de bankensector. En na de recente commotie over de salarisverhogingen kunnen klanten gewoon stemmen met hun voeten. In Europa lijkt het op de lange baan geschoven te worden, met een evaluatie in 2019.

VVD en D66 willen onderzoek hoe het overstappen met behoud van rekeningnummer soepeler kan, welke stappen kunnen nu al in Nederland gezet worden? Bijvoorbeeld via verbetering overstapservice door digitalisering en verminderen handelingen klant, etc.