Vakblad Uitvaart over regelgeving kleine natura uitvaartverzekeraars

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft eerder aandacht gevraagd voor kleine natura uitvaartverzekeraars: "Ik ben bezorgd dat de kleinere natura uitvaartverzekeraars verdwijnen en alleen de grotere of grote jongens overblijven. Dat is geen wenselijke situatie. Regelgeving moet niet doorschieten, regelgeving moet passen bij aard, omvang, complexiteit en risico’s van bedrijven. Anders bestaat het risico dat kleine verzekeraars zich moeten laten opslokken door grotere bedrijven. Kleine natura uitvaartverzekeraars mogen niet de dupe worden van niet passende regelgeving.” Het Vakblad Uitvaart heeft aandacht besteed aan kleine natura uitvaartverzekeraars en de regelgeving voor kleine verzekeraars.

Vakblad Uitvaart >>