Schriftelijke vragen over geschiktheidstoets accountantscommissaris

Onlangs verscheen op accountant.nl het bericht dat de AFM pas begin 2016 zal beginnen met het toetsen op geschiktheid van commissarissen van oob-accountantskantoren. Dit jaar wordt alleen nog getoetst op betrouwbaarheid. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt dit niet stroken met de wens voor kortetermijnmaatregelen om de kwaliteit van het interne toezicht bij accountantskantoren te verbeteren. Zij heeft daarom aan minister Dijsselbloem gevraagd waarom deze geschiktheidstoets nu nog niet plaatsvindt, en in hoeverre dit belemmeringen vormt voor het verbeteren van de kwaliteit van de sector door het instellen van onafhankelijke Raden van Commissarissen.

Accountant.nl >>

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht "Geschiktheidstoets accountantscommissaris pas in 2016".

 

1. Kent u het artikel "Geschiktheidstoets accountantscommissaris pas in 2016" 1)? 

 

2. Betekent dit dat nu ingestelde Raden van Commissarissen niet zijn getoetst op geschiktheid? Wat vindt u van het feit dat de nu geïnstalleerde Raden van Commissarissen pas in 2016 getoetst kunnen worden op geschiktheid? 

 

3.Waarom kan de geschiktheid niet nu al getoetst worden, zodat de accountantskantoren én de commissarissen nu al duidelijkheid hebben, want de commissarissen zullen uiteindelijk wel getoetst gaan worden door de AFM met alle onzekerheid van dien? Welke belemmeringen zijn er om dit wel te doen? In hoeverre vindt de minister het risico en/of de onzekerheid onwenselijk voor de sector?  Op welke wijze kan dit worden opgelost?

 

4.Bent u van mening dat het pas in 2016 uitvoeren van de geschiktheidstoets niet strookt met de wens voor kortetermijnmaatregelen om de kwaliteit te verbeteren van het intern toezicht bij accountantskantoren in de vorm van onafhankelijke Raden van Commissarissen? Zo nee, waarom niet?


5.In hoeverre is het niet tijdig uitvoeren van de geschiktheidstoets een belemmering voor de sector om zelf de kwaliteit te verbeteren door het instellen van een onafhankelijke Raad van Commissarissen? 


1) http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Geschiktheidstoets+accountantscommissaris+pas+in+2.aspx