Motie gaswinning Terschelling

VVD en PvdA vragen in een motie het Kabinet om uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen bij eventuele gaswinning op Terschelling. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Er moet bij de afweging ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met de gevolgen voor natuur én toerisme op Terschelling. Ook de provincie Fryslân en gemeente Terschelling moeten een duidelijk rol krijgen in het proces." De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eerder aanbevolen dat ervoor gezorgd moet worden dat het burgerperspectief structureel en herkenbaar meegenomen wordt in de besluitvorming door provincie en gemeenten een rol te geven. Dit is des te belangrijker omdat het hier gaat om een uniek, maar kwetsbaar natuurgebied, dat goed geschermd dient te worden. De motie is aangenomen door de Tweede Kamer.