Beleggingsverzekeringen: sector moet hard aan de slag

Het snel, adequaat en verantwoordelijk oplossen van de problemen met beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) is allereerst de verantwoordelijkheid van verzekeraars en tussenpersonen. Maar de VVD vindt ook dat klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben om in beweging te komen. Dat blijkt niet eenvoudig, klanten geven soms geen gehoor of houden het contact af. De uitkomsten uit het AFM-rapport medio 2014 vond de VVD zorgelijk en teleurstellend. De resultaten waren begin 2015 gelukkig veel beter. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Verzekeraars en tussenpersonen moeten hard aan de slag.

Het snel, adequaat en verantwoordelijk oplossen van de problemen met beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) is allereerst de verantwoordelijkheid van verzekeraars en tussenpersonen. Maar de VVD vindt ook dat klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben om in beweging te komen. Dat blijkt niet eenvoudig, klanten geven soms geen gehoor of houden het contact af.

Recent heeft ook De Nederlandsche Bank weer aangegeven dat levensverzekeraars problemen hebben en daarover somber. Levensverzekeraars worden geraakt door de fors gedaalde rente die wordt veroorzaakt door het extreem ruime monetaire beleid. Het kan wat de VVD betreft niet zo zijn dat straks de overige polishouders de dupe zijn van regelingen met polishouders van beleggingsverzekeringen. Dat risico bestaat wel degelijk. Wie ziet daarop toe?

De uitkomsten uit het AFM-rapport medio 2014 vond de VVD zorgelijk en teleurstellend. De resultaten waren begin 2015 gelukkig veel beter. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Verzekeraars en tussenpersonen moeten hard aan de slag. Het is goed dat verzekeraars nu (op verzoek van de VVD) met naam en toenaam worden genoemd in de rapport. Dat zorgt voor een extra prikkel voor verzekeraars om beter hun best te doen.

De AFM kijkt ook naar kwaliteit hersteladvies en blijft alert op signalen. Dat moet ook gebeuren. Over de kwaliteit van het hersteladvies komen nog wel opmerkingen binnen. Is dat hersteladvies van voldoende goede kwaliteit? Is het volledige adviestraject gratis voor mensen?

39% van de mensen met niet opbouwende polis maakt de keuze niets te doen. AFM gaat onderzoek doen om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het maken van de keuze. De VVD wil dat in dit onderzoek ook gekeken wordt naar belemmeringen om over te stappen, waaronder fiscale aspecten. De VVD begrijpt natuurlijk dat oversluiten binnen het huidige regime geen probleem is, maar wat als je naar ander product wilt of geen product meer wilt. Bij de hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen is bovendien medewerking van de geldgever nodig. De VVD hoort dat dit in de praktijk nog wel eens blokkades oplevert, en dat de geldgever niet mee wil werken aan een wijziging. De VVD vindt dat de geldgevers (vaak banken) wel moeten meewerken. Wanneer is het onderzoek gereed?

Dan het ontwerp-besluit de AMvB. Volgens de VVD is het logisch dat als verzekeraars en tussenpersonen afspraken c.q. verplichtingen niet nakomen bij het oplossen van de problemen met beleggingsverzekeringen, dan is het logisch dat er mogelijkheden zijn om boetes uit te delen.

Bij het voorstel van de minister heeft de VVD nog wel een aan kritische vragen en kanttekeningen.

Wat gebeurt er met het vrijwillig afgesproken tuchtrecht, nu de AFM de mogelijkheid krijgt om boetes op te leggen. In de AMvB kunnen alleen verzekeraars boetes krijgen, niet de adviseurs en tussenpersonen. De VVD wil daar ook de druk op houden. Hoe gebeurt dat? Hoe kan ook de adviseur/tussenpersoon worden verplicht om mee te werken?

Verzekeraars moeten ook geen dubbel werk hebben. Als de klant geactiveerd is door de adviseur, maar dat dit onvoldoende gedocumenteerd is, dan moet de verzekeraar het opnieuw doen. De VVD vindt dat de adviseur dat moet doen.

De AFM lijkt regelgever te worden door het vaststellen van de normen. Hoe wordt de sector betrokken bij het vaststellen van de normen? Dat is namelijk beter voor draagvlak en resultaat.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de informatievoorziening over de beleggingsverzekering, de kosten, etc. aan de consumenten. De VVD vindt dit van groot belang. Zijn er signalen van de AFM dat dit nog onvoldoende is? De Nederlandse Vereniging van Banken gaat bijvoorbeeld proberen de kosten in de beleggingsfondsen zelf voor de consument transparant te maken. Nu gebeurt dat nog indirect bij beleggingsverzekeringen.