Visserij hoort bij Waddenzee

In de Volkskrant van 16 april 2015 stond het artikel "Stop met vissen in de Waddenzee". De VVD is het daarmee niet eens. Visserij hoort historisch gezien gewoon bij de Waddenzee. De VVD vindt dat er in het Waddengebied ook ruimte moet zijn om te ondernemen. VVD-Tweede Kamerleden Barbara Visser (visserij) en Aukje de Vries (Wadden) hebben daarom vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken. De VVD vindt het belangrijk dat het bij gebieden met een bijzondere status, zoals de Wadden, niet alleen gaat om ecologie en natuur, maar dat er ook mogelijkheden zijn en blijven voor economische activiteiten.

Vragen van de leden Visser en De Vries (VVD) aan staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van het artikel “Stop met vissen in de Waddenzee.”[1]

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Stop met vissen in de Waddenzee ”in De Volkskrant van 16 april?
  1. Wat is uw reactie op het artikel en het interview met hoogleraar Olff?
  1. Wat vindt u van de mening van de heer Olff dat er geen visserij meer mogelijk zou mogen zijn in de Waddenzee? Past deze mening in het Programma naar een rijke Waddenzee? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u met de VVD van mening dat vissers in het Waddengebied juist van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een rijke Waddenzee?


De Volkskrant, 16 april 2015