Werkbezoek Federatie Financieel Planners

Op 20 april 2015 is door Aukje de Vries (VVD) de aftrap gegeven van een eerste in een serie van werkbezoeken die de Vereniging FFP organiseert met Tweede Kamerleden. Het doel van de ontmoeting tussen politici en financieel planners is onder andere om Kamerleden meer kennis te geven van de toegevoegde waarde  van financiële planning voor consumenten. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Mensen hebben vaak weinig aandacht voor hun eigen financiële toekomst, vanwege gebrek aan informatie, kennis of uit gemakzucht. De VVD vindt het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Adviseurs kunnen daarbij  een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Goed om in de praktijk te zien hoe financieel planners dat invullen.”

VVP Online >>

EU fin >>

2015 04 20 FFPOp 20 april 2015 is door Aukje de Vries (VVD) de aftrap gegeven van een eerste in een serie van werkbezoeken die de Vereniging FFP organiseert met Tweede Kamerleden. Het doel van de ontmoeting tussen politici en financieel planners is onder andere om Kamerleden meer kennis te geven van de toegevoegde waarde  van financiële planning voor consumenten.

De Vries bracht vandaag een werkbezoek aanAmersfoort. Hier ervoer het Kamerlid tijdens een simulatiegesprek met een gecertificeerd financieel planner, aangesloten bij de beroepsorganisatie FFP, hoe de kennismaking en intake als eerste stappen van een financieel plan verlopen.

Aandacht financiële toekomst

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Mensen hebben vaak weinig aandacht voor hun eigen financiële toekomst, vanwege gebrek aan informatie, kennis of uit gemakzucht. De VVD vindt het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Adviseurs kunnen daarbij  een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Goed om in de praktijk te zien hoe financieel planners dat invullen.”

Financiële planning en politiek

Volgens Bert Sonneveld, directeur van de FFP, is het belangrijk dat de consument zijn kennis over financiële planning vergroot. Samenwerking met politici, ambtenaren en toezichthouders helpt hierbij. “Een financieel planner kan over de meest complexe zaken adviseren. De strenge opleidings- en certificeringseisen van het FFP-Keurmerk biedt consumenten harde garanties op het gebied van de deskundigheid, de integriteit en de objectiviteit van een financieel planner. Daarom verdient onze beroepsgroep extra aandacht.”

Over de Vereniging FFP

De VerenigingFFP is de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners in Nederland. Strenge opleidings- en certificeringseisen bieden klanten van FFP-leden garanties op het gebied van deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.
Een financieel plan biedt de consument inzicht in en overzicht over zijn totale financiële situatie met als doel om nu en in de toekomst over voldoende inkomen en vermogen te beschikken om financiële wensen en doelstellingen te realiseren en eventuele risico's op te vangen. Bij de FFP zijn circa 4000 financieel planners aangesloten, te herkennen aan het FFP-Keurmerk.