Griekenland moet zich aan alle afspraken houden

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD houdt onverkort vast aan ons standpunt over het akkoord. Griekenland zal aan alle afspraken moeten voldoen, en het heeft hooguit de mogelijkheid om een maatregel uit het afgesproken pakket te vervangen door een maatregel met gelijke opbrengst en gelijkwaardig effect op de economie en concurrentiekracht. En dat ook nog gecontroleerd door de Trojka. In dit tempo lijkt dit niet te gaan lukken, maar dan zijn de gevolgen voor Griekenland zelf."

Spreektekst AO Ecofin/Eurogroup d.d. 23 april 2015

Traditioneel is de Eurogroep- en Ecofin vergadering in april een informele vergadering in het voorzittersland. Maar als ik zo naar de situatie in Griekenland kijk, denk ik niet dat het een heel gezellige vergadering zal worden.

Want volgens het akkoord van 20 februari had het in de rede gelegen om tijdens deze Eurogroep-vergadering een volledig pakket ter tafel te hebben met een toets van de Trojka daarop. Dat is niet gelukt, integendeel, we weten allemaal hoe het ervoor staat. De Griekse regering blijft nog steeds de houding innemen dat ze vindt dat Europa een probleem heeft en niet Griekenland. De terugbetaling aan het IMF van begin april heeft men nog net kunnen bolwerken, door het geld bij elkaar te schrapen bij lagere overheden en pensioenfondsen en alle uitgaven te bevriezen. Daarnaast blijft Griekenland rookgordijnen opwerpen over wat ze wel en vooral niet willen hervormen en stellen ze idiote eisen voor Duitse herstelbetalingen. Niet de manier waarop je vrienden maakt, en zeker niet als de Eurozone zo ongeveer de laatste instantie is waarop je nog een beroep kunt doen.

In dat opzicht is het wonderlijk dat de minister gisteren in de kranten van de Persdienst zei dat hij nog steeds positief is over de Griekse kwestie. “Als er nu geconcentreerd gewerkt wordt, moet er een oplossing kunnen komen”, zei hij. Ja, dat is waar maar precies dat blijft nu al twee maanden achterwege. Waarop is dat optimisme gebaseerd? De voortgang van de Grieken is namelijk vrijwel nihil.

De VVD houdt onverkort vast aan ons standpunt over het akkoord. Griekenland zal aan alle afspraken moeten voldoen, en het heeft hooguit de mogelijkheid om een maatregel uit het afgesproken pakket te vervangen door een maatregel met gelijke opbrengst en gelijkwaardig effect op de economie en concurrentiekracht. En dat ook nog gecontroleerd door de Trojka. In dit tempo lijkt dit niet te gaan lukken, maar dan zijn de gevolgen voor Griekenland zelf.

Verordening Financiële benchmarks: zorgt de verordening er voor dat problemen zoals Libor destijds kunnen worden voorkomen. En dat ook manipulatie van benchmarks hard kan worden aangepakt, bijvoorbeeld strafrechtelijk, zoals eerder door de VVD voorgesteld.

Kapitaalmarktunie: er is nog een consultatieronde. De VVD wil graag weten wat daaruit is gekomen aan belemmeringen voor de kapitaalmarkt, die weggenomen moeten worden. En wanneer krijgt de Tweede Kamer de definitieve kabinetsreactie op het Groenboek Kapitaalmarktunie?