Schriftelijke vragen kleine verzekeraars

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister Dijsselbloem over het bericht "Kleine verzekeraars vechten om voortbestaan". De VVD-fractie vindt dat kleine verzekeraars in het verzekeringslandschap een goede bijdrage kunnen leveren, vanuit het oogpunt van concurrentie, innovatie en maatwerk, en dat het niet wenselijk is dat alleen de grotere verzekeraars overblijven. De regelgeving moet daarop ook afgestemd zijn.

AM-web >> 

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “Kleine verzekeraars vechten om voortbestaan”.

 

1.

 

Kent u het bericht “Kleine verzekeraars vechten om voortbestaan” op AM web d.d. 20 april 2015? Wat vind u van de problematiek die in het artikel wordt aangekaart met betrekking tot kleine verzekeraars?

2.

 

Kan er een overzicht gegeven worden van kleine verzekeraars die in de afgelopen 5 jaar zijn gestopt dan wel zijn overgenomen dan wel een portefeuille in afbouw hebben (ofwel stoppen met het verstrekken van nieuwe verzekeringen, zoals Conservatrix)? Hoeveel nieuwe verzekeraars zijn de afgelopen 5 jaar tot de markt toegetreden?

3.

 

In hoeverre is het streven vanuit de regelgever en de toezichthouder actief gericht op consolidatie van verzekeraars en dus het verdwijnen van kleine verzekeraars?

4.

 

Bent u het met de VVD-fractie eens dat kleine verzekeraars in het verzekeringslandschap een goede bijdrage kunnen leveren, vanuit het oogpunt van concurrentie, innovatie en maatwerk, en dat het niet wenselijk is dat alleen de grotere verzekeraars overblijven? Zo nee, waarom niet?

5.

 

Waar zitten volgens de minister de knelpunten als het gaat om kleine verzekeraars om te kunnen voortbestaan c.q. het hoofd boven water kunnen houden? Wat zijn daarvoor mogelijke oplossingen? Welke maatregelen in de huidige regelgeving kan de minister nemen om kleine verzekeraars meer ruimte te bieden?

6.

 

In hoeverre sluit de regelgeving Solvency II Basic voldoende aan bij kleine verzekeraars, bijvoorbeeld als het gaat om de solvabiliteit? Idem voor de kosten die verzekeraars moeten maken en de toezichtkosten?