Schriftelijke vragen over niet vervolgen Rabo-bankiers om Liborfraude

Het OM hoeft Rabobank niet te vervolgen om Liborfraude, volgens NU.nl.  De VVD vindt dat frauderende bankiers via het strafrecht moeten kunnen worden aangepakt, aldus VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Daarom heeft de VVD eerder al een voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat frauderende bankiers in de toekomst strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Op voorstel VVD wordt manipuleren van financiële benchmarks strafbaar.

De rechter in Nederland is uiteraard onafhankelijk in haar besluiten over het wel of niet vervolgen inzake Libor. De VVD wil van de minister echter weten of het had uitgemaakt als de strafbaarstelling van het VVD voorstel nu al het geval was geweest. Verder wil de VVD weten hoe het kan dat de verschillende autoriteiten en toezichthouders niet aan de eisen van het strafprocesrecht voor vergaring van bewijsmateriaal hebben voldaan.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht "OM hoeft Rabobank niet te vervolgen om Libor-fraude" 

  1. Kent u het bericht "OM hoeft Rabobank niet te vervolgen om Libor-fraude" van Nu.nl d.d. 19 mei 2015? Wat vindt de minister van dit bericht?
  2. Op verzoek van de VVD is eerder toegezegd dat het manipuleren van rentetarieven, zoals Libor, strafbaar zou worden gesteld in Nederland , zodat frauderende bankiers op dit specifieke punt ook strafrechtelijk zouden kunnen worden vervolgd. Wat is de stand van zaken van de wetgeving op dit punt?
  3. In hoeverre hadden de bankiers eventueel wel strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als wettelijk al wel was geregeld dat manipulatie van rentetarieven strafbaar zou zijn gesteld? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat voor de betrokkenen die nog wel bij de bank werken, strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is, omdat er in de samenwerking met verschillende autoriteiten en toezichthouders niet altijd is voldaan "aan de eisen van het strafprocesrecht met betrekking tot de vergaring van bewijsmateriaal"? Om welke autoriteiten en toezichthouders gaat het hier? Wat is er mis gegaan c.q. hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
  5. Welke invloed heeft het feit dat niet is voldaan aan de eisen van het strafprocesrecht voor vergaring van bewijsmateriaal door de verschillende autoriteiten en toezichthouders op het al dan niet strafrechtelijk kunnen vervolgen van frauderende bankiers in Nederland?