Meer duidelijkheid over situatie KLM nodig

De laatste tijd is er veel te doen over de situatie bij KLM. Eerder dit jaar over de financiële zelfstandigheid, en nu over het vergroten van het stemrecht van de Fransen bij Air France KLM. De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries en PvdA Tweede Kamerleden Henk Leenders en Mei Li Vos meer duidelijkheid over de situatie bij KLM van de minister van Financiën en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Zij willen weten wat de gevolgen zijn, wat het betekent voor de machtsverhoudingen en voor de positie van KLM. Want voor de economie van Nederland is KLM als bedrijf belangrijk. 

Schriftelijke vragen van de leden Leenders en Mei Li Vos (beiden PvdA) en Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de minister van Financien over de situatie bij Air France – KLM.

 

 1. Bent u bekend met het bericht ”Gaat KLM in de verkoop? Of is er nog een list?”?

 2. Bent u er bekend mee dat Franse staat zijn stemrechten in Air France – KLM heeft verdubbeld? Wat is uw reactie hierop?

 3. Bent u bekend met de redenen die de Franse staat heeft om zijn stemrecht in Air France – KLM te verdubbelen? Wat is uw reactie hierop? Heeft het kabinet in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 21 mei hierover contact gehad met de betrokken Franse bewindspersonen? Wat is daar uit gekomen?

 4. In hoeverre is de vergroting van het stemrecht binnen in de holding AirFrance-KLM door de Franse staat van invloed op de machtsverhoudingen tussen de Nederlandse en Franse staat? Wat zijn de gevolgen voor KLM en de Nederlandse belangen in KLM?

 5. Heeft u al overleg gehad met uw Franse collega’s over de vergroting van het stemrecht van de Franse staat in Air France? Zo ja, wat is de uitkomst van dat gesprek?

 6. Klopt het dat er een afspraak uit het verleden ligt dat de Nederlandse en Franse staat gezamenlijk op zouden trekken als het gaat om investeringen in Air France- KLM? Zo nee, wat is er dan wel afgesproken? Zo ja, in hoeverre is daar hier sprake van geweest?

 7. In hoeverre kan de uitbreiding van het belang van de Franse Staat in Air France- KLM een opsplitsing van de luchtvaartmaatschappij in de toekomst blokkeren?

 8. Wat is uw visie op de aangekondigde wijzigingen in de governancestructuur van Air France – KLM? Wat zijn de voor- en nadelen van deze wijzigingen voor de positie van KLM binnen de holding?

 9. Klopt het dat er een zogenaamd plan B is voor een (gedeeltelijke) verkoop van KLM aan andere luchtvaartmaatschappijen? Zo ja, wat zijn de gevolgen van een dergelijk plan? En wat is uw reactie op dit zogenoemde plan B?

 10. Wat is uw reactie op het besluit van de Franse overheid om landingsrechten op de luchthaven van Nice te verlenen aan Qatar Airways en wat zijn de gevolgen voor de positie van Air France - KLM?

 11. Kunnen deze vragen beantwoord worden voor het AO staatsdeelnemingen (3 juni) en het AO luchtvaart (4 juni)?

 

Bron: Volkskrant, 21 mei 2015, Gaat KLM in de verkoop? Of is er nog een list?