Schriftelijke vragen over te hoge rente spaarhypotheek

Op 7 augustus 2015 bericht RTL Nieuws dat huizenbezitter te veel rente betalen voor hun spaarhypotheek. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) betalen vele tienduizenden huizenbezitters met een spaarhypotheek een te hoge rente voor hun hypotheek. Banken houden geen rekening met het spaartegoed dat huiseigenaren in de loop der jaren opbouwen in hun (bank)spaarhypotheek. VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linden hebben hierover vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Wonen.

 

 

Antwoorden op vragen over te hoge rente spaarhypotheek

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht “Huizenbezitters betalen te veel rente voor hun spaarhypotheek[i]”.

 

  1. Kent u het bericht “Huizenbezitters betalen te veel rente voor hun spaarhypotheek”? . Klopt de conclusie van het bericht dat de genoemde banken ten onrechte een risico-opslagrente (blijven) berekenen voor hypotheken zelfs met een aanzienlijke bijbehorende spaarrekening? Betalen deze huiseigenaren teveel hypotheekrente? Heeft u eerder soortgelijke berichten ontvangen? Zo ja, wat vindt u hiervan?

  2. Zijn banken voldoende transparant richting hun klanten bij het aanbieden van een nieuwe hypotheekrente over het wel of niet doorberekenen van een risico opslagrente en de bijbehorende voorwaarden? Zo nee, is het Kabinet dan bereid om hierover in gesprek te gaan met de banken? Welke verantwoordelijkheid heeft een bank hierin c.q. welke verplichtingen? In hoeverre mogen banken een risico-opslag rente berekenen als er voldoende geblokkeerd spaargeld tegenover staat en hoe past dit in de “klant centraal”?

  3. Heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de praktijk rond risico-opslag bij spaarhypotheken eerder onderzocht? Zo ja, wat concludeert de AFM en welke signalen heeft de AFM ontvangen? Zo nee, waarom niet en is de AFM bereid dat te doen naar aanleiding van de signalen van Vereniging Eigen Huis? Welke instrumenten heeft de AFM om te waarborgen dat huiseigenaren met een spaarhypotheek transparant en afdoende worden geïnformeerd over de effecten van hun spaarrekening op hun hypotheekrente en klanten niet onnodig teveel betalen?