Motie vaargeul Ameland aangenomen

De boot van Holwerd naar Nes (Ameland) heeft regelmatig vertraging, met name bij laag water. Er is al jaren gesteggel over deze problematiek, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot een oplossing. Dee betrokken bewindspersonen hebben aangegeven een open plan proces te willen starten en de Tweede Kamer daarover in 2016 te informeren. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi verzoeken de regering voor 1 september 2015 te komen met een voorstel welke korte termijn oplossingen haalbaar en realistisch zijn voor het oplossen van de vertraging van de boot Holwerd – Ameland. Daarnaast willen ze dat de regering op korte termijn duidelijkheid schept over welke PIANC-norm nu geldt voor de vaargeul Ameland en om in het “open plan” proces nadrukkelijk ook het verkorten (met doorsteken) van de vaargeul Ameland mee te nemen en de financiële gevolgen daarvan (structureel en incidenteel) in kaart te brengen. De beide partijen spreken ook de bereidheid uit om, indien dat nodig is voor een structurele oplossing van de vaargeul Ameland, de PKB Waddenzee en eventueel andere noodzakelijke regelgeving aan te passen. De motie daarover is aangenomen door de Tweede Kamer.

Motie >>

Omrop Fryslân Radio >>