Vragen over dubbel rol onderzoekers onregelmatigheden NS

Uit een artikel in het Financieele Dagblad komt naar voren dat Advocatenkantoor De Brauw dubbele petten op had bij het onderzoek naar het aanbestedingsschandaal bij de Nederlandse Spoorwegen in Limburg. Dezelfde topadvocaat die dit onderzoek leidde was tegelijk nauw betrokken bij het aanvechten van een vernietigend oordeel van de Autoriteit Consument en Markt. De VVD heeft dit punt in het debat over de NS onregelmatigheden ook al aangekaart. De VVD Tweede Kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries hebben vragen over de onafhankelijkheid van degene die de NS onregelmatigheden onderzoekt en opspoort. 

Vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderzoek naar het reilen en zeilen van de NS:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel in het FD van 24 juni jl. ‘De Brauw in het nauw’? Wat vindt u van het artikel?
  2. Kunt u bevestigen of het klopt dat De Brauw beide zaken (het onderzoek naar oneerlijke praktijken binnen NS bij de aanbesteding van het OV in Limburg en het aanvechten van de conclusies van de ACM over malversaties van NS bij diezelfde aanbesteding) heeft uitgevoerd bij de NS?
  3. Hoe apprecieert u het onderzoek dat advocatenkantoor De Brauw doet naar oneerlijke praktijken bij NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, waarbij ditzelfde advocatenkantoor ook bijstand verleende bij het aanvechten van een vernietigend oordeel van de ACM over dezelfde aanbesteding en daarmee feitelijk onderdeel is van de zaak die onderzocht wordt? Graag een toelichting.
  4. Bent u het met de VVD eens dat voor het onderzoek bij de NS de onafhankelijkheid van het bureau dat de misstanden onderzoekt volstrekt niet ter discussie mag staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat in dit geval daar nog sprake van is?
  5. Bent u met de VVD van mening dat hier sprake is van dubbele petten, en een ongewenste situatie en bent u bereid om in uw verantwoordelijkheid als medeopdrachtgever (cf motie Van Veldhoven De Boer) een onafhankelijk ander bureau in te schakelen die het lopende vervolgonderzoek van De Brauw gaat overnemen naar de oneerlijke praktijken binnen de NS? Graag hierop een toelichting.