Proces ontslag NS directeur amateuristisch

Er is onduidelijkheid ontstaan over het feit of de NS directeur na het willens en wetens overtreden van de spoorwegwet en machtsmisbruik bij de aanbesteding in Limburg ontslag heeft genomen of zijn taken heeft neergelegd. De VVD vindt het onbegrijpelijk en amateuristisch dat er onduidelijkheid is. De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer willen dat de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen het alsnog formeel goed regelen zonder financiële exrra's. En dat de bonus over 2014 wordt terug gevorderd.

Radio 1 (vanaf minuut 37) >>