• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Geloofwaardige stresstesten banken zijn absolute noodzaak

Geloofwaardige stresstesten banken zijn absolute noodzaak

In Het Financieel Dagblad van 16 november 2018 stond het bericht "stresstest voor banken moet effectiever". Geloofwaardige en realistische stresstesten zijn van uitermate groot belang voor de financiële stabiliteit en een geloofwaardig toezicht op de Europese bankensector. Andrea Enria, voorzitter van de Europese Bankautoriteit EBA benadrukt dat er in de afgelopen jaren veel voortgang is geboekt en dat de banken een stuk gezonder en weerbaarder zijn geworden, maar dat de aanpak wel een stuk effectiever kan. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Minder regels voor kleine zorgaanbieders

Minder regels voor kleine zorgaanbieders

Het zou logisch moeten zijn dat goede zorg rekening houdt met de wensen en behoeften van hun cliënten. Bij heel veel zorginstellingen gebeurt dat nu ook al. Bij de tweede termijn van het debat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft de VVD een aantal voorstellen gedaan. Medezeggenschap moet goed geregeld zijn. Maar de VVD wil de zorg ontregelen en vertrouwen geven aan de zorgprofessional. Dan moeten we ook kijken naar nieuwe en extra regels. Dat betekent ook kijken naar de proportionaliteit van de regelgeving.

Debat >>

Lees meer...

Meer aandacht voor toeslagen ouderen

Meer aandacht voor toeslagen ouderen

In september werd er door ouderenorganisaties een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat een op de zes huishoudens met 55-plussers, die op grond van hun inkomen daarvoor in aanmerking komen, geen gebruik maken van huurtoeslag. Een op de tien 55-plussers vraagt geen zorgtoeslag aan. Terwijl het juist ook voor deze groep belangrijk is, om ervoor te zorgen dat ze net iets meer geld in hun portemonnee hebben.  VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen samen met het CDA een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat de overheden senioren beter moeten informeren over de toeslagen, actiever moet wijzen op toeslagmogelijkheden en de aanvraag moeten vereenvoudigen. Deze motie is in november 2018 aangenomen.

Lees meer...

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Het is volslagen terecht dat de Europese Commissie een rode kaart trekt voor de Italiaanse begroting. We hebben afspraken over de manier waarop landen met hun geld en hun begroting moeten omgaan. Het is zorgelijk dat Italië die afspraken aan zijn laars lapt. De VVD verwacht van de Europese Commissie een stevige aanpak. Aukje de Vries heeft daarom tijdens het AO Ecofin aan de minister van Financiën gevraagd om zich met zijn collega's in de Europese Unie in te zetten voor maximale druk op de Italiaanse regering en de Europese Commissie.

Lees meer...

Italië kan regels bankenunie niet aan de laars lappen

Italië kan regels bankenunie niet aan de laars lappen

De Telegraaf bericht dat Italië banken in geval van crisis gaat helpen, zo heeft de Italiaanse Minister van Financiën, Giovanni Tria, gezegd. Dit is echter tegen de regels die de EU-landen met elkaar hebben afgesproken in het kader van de Bankenunie. Het kan niet zo zijn dat Italië de regels zomaar terzijde schuift, daarom stellen Aukje de Vries (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) schriftelijke vragen aan de minister van Financiën gesteld. VVD en CDA wille onder meer weten wat deze uitspraak betekent voor de  voornemens en de onderhandelingen over de toekomst van de bankenunie en de EMU.

Lees meer...

1,5 miljoen euro voor Waddengemeenten

1,5 miljoen euro voor Waddengemeenten

Vanuit de Europese Unie moeten de BTW-regels voor de Waddenveren worden aangepast. Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. Naar aanleiding van deze motie komt Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  de bewoners van de Waddeneilanden tegemoet via gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief als gevolg van aangepaste regelgeving.

Lees meer...


groetnis-web