DNB, AFM, Politiek Café, moties, ABN AMRO, debat toezicht en FinTech

Een volle maandag. Overdag werkbezoeken met de vaste Kamercommissie Financiën aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam. Zoals altijd zeer informatief. ’s Avonds nog een Politiek Café van de VVD Haarlem over de bankensector.

Op dinsdag wordt er onder andere gestemd over een tweetal moties van mij. Beide moties halen, erg blij met dit resultaat voor de sector. De implementatie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in de financiële sector en de centrale Wft-examinering  is vanaf 1 januari 2014 zeker niet vlekkeloos is verlopen. En er zijn nog steeds knelpunten bij de centrale Wft-examinering. Daarom heb ik een motie ingediend om de overgangstermijn met 1 jaar verlengen tot 1 januari 2017. Mensen kunnen hun baan of bedrijf kunnen verliezen. Er is daardoor grote zorg en onrust is bij de financieel adviseurs. De VVD vindt het verder redelijk dat mensen die bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen, daardoor hun baan of bedrijf kwijt kunnen raken. Daarom heb ik een motie ingediend om zo snel mogelijk (ruim voor eind 2015) in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte) op  te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering.

Aan het eind van de middag nog een openbaar gesprek van de vaste Kamercommissie Financiën met Klaas Knot (DNB) en Laura van Geest (CPB) over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel.  En ’s avonds een ronde tafel over de beursgang ABN AMRO. Volgende week is het plenaire debat over de verkoop van ABN AMRO. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen aan experts, wetenschappers, beleggers en het bedrijf (Gerrit Zalm en OR) zelf. Mijn aandacht richt zich toch primair op de beschermingsconstructie en de invloed daarvan op de prijs van ABN AMRO.

Op woensdag vol met afspraken onder andere met VNO-NCW/MKB over de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 die kort na het zomerreces wordt behandeld, maar waarover deze week vragen gesteld kunnen worden in de vorm van inbreng verslag wetsvoorstel. Tussen door nog even een kop koffie kunnen drinken en bijpraten met gedeputeerde Johannes Kramer van Fryslân. En de dag afgesloten met een debat met Kees Verhoeven van D66 in Nieuwspoort over toezicht.

Een wet die ook na het zomerreces in de Tweede Kamer wordt behandeld en waarover voor het zomerreces nog vragen kunnen worden gesteld is de Implementatiewet herstel en afwikkeling. Het gaat hier grotendeels om een implementatie van een Europese richtlijn (BRRD = Bank Recovery and Resolution Directive). Deze regelgeving moet voorkomen dat in de toekomst banken nog gered moeten worden met geld van de belastingbetaler. Op donderdagochtend is over de wet een besloten technische briefing van het ministerie Financiën. Daarna snel door naar een leuke bijeenkomst met FinTechn startups, samen met VVD-collega’s Anne Wil Lucas, Helma Nepperus en Michiel van Veen. Kijken welke belemmeringen we kunnen wegnemen in de wet- en regelgeving. En weer direct door om een algemeen overleg over het waarborgfonds sociale woningbouw voor te zitten. Ik ben sinds kort ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Als afsluiter van de dag nog een gesprek met KLM ter voorbereiding op het AO staatsdeelnemingen komende week.

Op vrijdag een aantal afspraken in de regio dit keer, onder andere over crowdfunding met De Crowdfunding Alliantie en rondleiding in het Provinsjehûs met de VVD Fryslân als bedankje voor iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne van Provinciale Staten met afsluitend nog een “noflik neipetear”.