Duurzaam bankieren, NS, Wft examens, vaargeul Ameland en verzekeringssector

Op maandag in Den Haag voor een nota-overleg over duurzaam bankieren. De VVD is voor diversiteit als het gaat om bankieren, ook als het gaat om duurzaam bankieren. Banken kunnen kiezen voor een scherp profiel op duurzaamheid, zoals ASN en Triodos. Maar ook andere banken kiezen voor duurzaamheid, zo behoort ABN AMRO volgens Sustainalytics tot de 5% duurzaamste banken. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Op basis van dat profiel kan men dan de concurrentie aan gaan. De consument kan dan zelf de keuze maken. Daarvoor is wel duidelijkheid (transparantie) nodig vanuit banken over wat ze doen en wat hun profiel is. Zodat de consument de keuze kan maken." De overheid heeft daar geen grote rol in. De initiatiefnota van de SP lijkt vooral veel overheid, meer regels, en vooral heel veel administratieve lasten. Het wordt uiteindelijk toch doorberekend aan de consument en MKB. 

Op dinsdag is het debat over de onregelmatigheden bij de NS. Er is sprake van een structureel en fundamenteel probleem binnen de organisatie en structuur van de NS. Er zitten perverse prikkels in het systeem. Enerzijds heeft de NS de conducteurspet op en rijdt treinen, anderzijds is NS eigenaar van de stations en bijbehorende faciliteiten waaronder het gebruik van kaartautomaten, het huren van personeelsruimten, het plaatsen van chippalen, en servicepunten die de NS gewoon eerlijk en transparant moet aanbieden aan andere vervoerders. Een hogere (Chinese) muur is een lapmiddel. De VVD wil daarom nu snel duidelijkheid en transparantie over de stationsactiviteiten, over de netto financiële effecten voor de Staat bij afsplitsing van deze activiteiten en over de relaties en financiële stromen tussen de verschillende NS-activiteiten. Een nieuw, goed onderzoek waardoor er een serieuze afweging gemaakt kan worden om de stations, en de diensten en voorzieningen op de stations, af te splitsen van de NS.

Op woensdag het uitgestelde VSO (verslag schriftelijk overleg) over de Wft-examens. De implementatie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in de financiële sector en de centrale Wft-examinering  is vanaf 1 januari 2014 zeker niet vlekkeloos is verlopen. En er zijn nog steeds knelpunten bij de centrale Wft-examinering. Daarom diende de VVD een motie in om de overgangstermijn niet 3 maanden, maar 1 jaar verlengen tot 1 januari 2017. Mensen kunnen hun baan of bedrijf kunnen verliezen. Er is daardoor grote zorg en onrust is bij de financieel adviseurs. De VVD vindt het daarnaast redelijk dat mensen die bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen, daardoor hun baan of bedrijf kwijt kunnen raken. Daarom heeft de VVD een motie ingediend om zo snel mogelijk (ruim voor eind 2015) in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte) op  te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering.

Deze week maar liefst twee ronde tafels. Allereerst over de vaargeul Ameland met tientallen Amelanders op de publieke tribune. Goed om de betrokkenheid te zien bij de Amelanders. Over de vaargeul Holwerd – Nes wordt al lang gesteggeld: de veerboot naar Ameland heeft vaak vertraging en er wordt naar elkaar gewezen voor oorzaken. De Amelanders willen graag een korte termijn oplossing. De PvdA en VVD hebbe deze ronde tafel aangevraagd om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Duidelijk is wel dat alle natuur regelgeving in o.a. de PKB Waddenzee belemmerend werkt voor het vinden van een structurele oplossing om de vaargeul te verkorten. De tweede ronde tafel ging over de verzekeringssector naar aanleiding van het rapport van de Commissie Verzekeraars. Dan gaat het enerzijds over de bedreigingen voor de sector, maar wat mij betreft ook zeker over de kansen. De ronde tafel is daarom zoeken naar welke belemmeringen er zijn om de kansen die er zijn op het terrein van pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en bijvoorbeeld de markt voor ZZP’ers beter te kunnen benutten. Maar ook zoeken naar oplossingen voor de problemen die er in de sector zijn. Spijtig genoeg wel verschillende mensen tijdens de ronde tafel die de problemen scherpt kunnen benoemen, maar het vinden van concrete oplossingen blijft ingewikkeld.

De week wordt afgesloten met een gesprek met de ECB en DNB over het Europees bankentoezicht. Duidelijk is dat er in de toekomst minder ruimte zal komen voor lidstaatoptie, dat er meer aandacht zal zijn voor een gelijk speelveld, en dus meer convergentie van regelgeving. Het gesprek moet helaas onderbroken worden door een stemming, en daardoor eigenlijk te weinig tijd.