KPMG, WNL Haagse Lobby, Kapitaalmarktunie en NS

De week begint met een werkbezoek aan KPMG in Aalsmeer om te praten over alle maatregelen die zij hebben genomen in het kader van de kwaliteitsverbetering en cultuurverbetering. Goed om daar de discussie met elkaar over aan te gaan, en ook de dillemma’s te bespreken die er ook zijn. Mooi om het enthousiasme te zien dat men heeft om alle incidenten achter zich te laten en te willen verbeteren. ’s Avonds naar Hilversum voor het radioprogramma WNL Haagse Lobby. Een levendig debat met econoom Sweder van Wijnbergen op radio 1 over staatsdeelnemingen. Kunnen ambtenaren wel ondernemen? Welke staatsbedrijven staan er in de etalage?

En tussen alle andere afspraken en overleggen ook nog een gesprek met iemand over een interessant initiatief. De VVD is groot voorstander van alternatieve financieringsvormen. En dit idee sluit daar naadloos bij aan. Het brengt investeerders en mensen die geld nodig hebben als investering in hun bedrijf bij elkaar te brengen. Het bedrijf is nog niet actief, maar wil in de 2e helft van dit jaar van start. Mooi om te zien hoe dit creatief wordt opgepakt en men probeert in te spelen op de vraag naar financiering.

Een tweetal debatten gaat deze week niet door. Allereerst het algemeen overleg (AO) over staatsdeelnemingen, omdat minister Dijsselbloem naar Brussel moet voor overleg over Griekenland. Het tweede is het VSO (Verslag Schriftelijk Overleg) over de Wft-examinering, omdat het debat over de PGB/SVB uitloopt. Voor het laatste debat was een groot aantal financieel adviseurs naar de Tweede Kamer gekomen. Helaas moesten ze zonder debat weer terug, een aantal had heel ver gereisd om erbij aanwezig te zijn. Met de financieel adviseurs gelukkig toch nog kort even kunnen praten, voor de stemming over de moties van het PGB-debat.

Enige tijd geleden presenteerde de Europese Commissie een Groenboek Kapitaalmarktunie. Dat is eigenlijk het eerste stadium van nieuwe plannen of regelgeving in Europa. Het is belangrijk om vroegtijdig aan te geven wat je als partij wel of niet ziet zitten en wat wel of geen prioriteit heeft. Vrij verkeer van kapitaal is nog niet optimaal. De kapitaalmarktunie kan belemmeringen wegnemen. Het hoofddoel moet zijn dat het MKB meer en makkelijker financiering kan krijgen. De aandacht moet vooral gericht zijn op quick wins en dus regels en belemmeringen wegnemen. Prioriteit heeft meer financieringsmogelijkheden voor het MKB. Naast crowdfunding en kredietunies, kunnen dat ook MKB-obligaties en –aandelen zijn. Daarom is aanpassing van de prospectusrichtlijn noodzakelijk, om meer ruimte te bieden voor het MKB.

Op woensdag verscheen het rapport van de Autoriteit Consument en Markt over de rol van NS bij de aanbesteding in Limburg met overtreding van de Spoorwegwet. Naar aanleiding daarvan stapte de NS topman uiteindelijk op vrijdag op nadat de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd. Eerder speelde de zaak rondom de overstap van een medewerker van concurrent Veolia naar NS en de omkoping van een extern consultant van de NS door een leverancier van treinstellen. Samen met VVD-collega Betty de Boer opgetrokken in dit dossier. Het is al met al een logisch besluit en onvermijdelijkg. De NS-top was niet geloofwaardig meer. Voor fraude en bedrog is nergens plaats en zeker niet bij een staatsbedrijf. De zaken die bekend werden, konden niet zonder consequenties blijven. Nieuwe mensen zullen de NS weer op de rails moeten krijgen. Dat neemt niet weg dat er een structureel probleem is bij de NS. Dat los je niet op met een nieuwe directie en allerlei cultuurveranderingstrajecten. Transparantie is nu cruciaal: over de stationsactiviteiten en over de relaties en financiële stromen tussen verschillende NS-activiteiten. De NS kan te gemakkelijk haar monopoliepositie misbruiken om concurrenten te weren en zo de reiziger te duperen, zoals bij de stationsactiviteiten. Die perverse prikkel moet uit het systeem worden gehaald.