Verantwoordingsdebat, LTV, VVD Ondernemersevent en VVD congres

 

De week verloopt wat anders dan gepland. Het verantwoordingsdebat op dinsdag zou eerst een fractievoorzittersdebat zijn, maar uiteindelijk wordt het dat dinsdagochtend toch niet. Dus mag ik het doen, leuk natuurlijk. Op de derde woensdag in mei worden de verantwoordingsstukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Kort daarna vindt het verantwoordingsdebat plaats, dit maal op dinsdagavond. Het is een debat met de premier en normaal de minister van Financiën, maar de laatste moet verstek laten gaan vanwege ziekte. Dit soort debatten gaan helaas meestal niet over de verantwoording, maar vooral over de actualiteit van dat moment, in dit geval PGB/SVB en de vermeende extra naheffing EU. Ik heb in mijn bijdrage toch vooral ook terug gekeken, niet alleen naar hoe het geld is besteed, maar ook of we de dingen bereikt hebben die we wilden bereiken.

 

Staat Nederland er dankzij onze keuzes beter voor? Liggen we op koers? Ja, Nederland staat er beter voor. Na jaren van crisis, van slecht nieuws, van verslechterende vooruitzichten. Hoewel dit nog niet voor iedereen voelbaar is in de portemonnee. De klus is dus nog niet geklaard. De internationale situatie is onzeker en er is een grimmiger beeld, maar in eigen land zien we dat het economisch herstel steeds meer gestalte krijgt en is er een zonniger beeld. Het kabinetsbeleid ertoe heeft geleid dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. Het is nu zaak koers te houden, zodat alle Nederlanders kunnen profiteren van het economisch herstel. Dus aan de slag zodat er meer banen bij komen. Daar hoort wat de VVD betreft een verlichting van de lasten bij.

 

Op donderdag bracht het Financieel Stabiliteits Comité in Nederland (DNB en AFM) een advies uit over de loan tot value (LTV, dat is het bedrag dat je kan lenen in verhouding tot de waarde van het huis). Deze wordt momenteel afgebouwd van 106% naar 100%. Het voorstel is om verder te gaan met de afbouw naar 90%. Het advies om de leennorm voor hypotheken weer te verlagen valt slecht bij de VVD. Het is een belachelijk advies. In het Regeerakkoord staat een afbouw tot 100% en die staat nog steeds wat de VVD betreft. Starters zijn dan straks zwaar de dupe, zij zullen dan flink en langer moeten sparen voordat zij hun eerste woning kunnen kopen. De gevolgen voor de economie en woningmarkt zijn aanzienlijk. Het is direct van invloed op huizenprijzen, door de dalende vraag zal er ook minder bouw zijn van nieuwe koopwoningen.  De VVD wil rust op de woningmarkt. De financiële stabiliteit wordt met dit advies slechts in beperkte mate gestimuleerd. Er zijn al heel veel maatregelen genomen. Mensen moeten hun schuld inmiddels al aflossen, die daalt dus al automatisch. Eerder diende ik namens de VVD al een motie in om een verdere afbouw tot 80% uit de Kabinetvisie bankensector te schrappen. Die werd alleen gesteund door PVV, SGP en Van Vliet in 2014. Nu wil gelukkig geen enkele partij in de Tweede Kamer meer een verdere verlaging, ook de PvdA, CDA en D66 niet meer.

 

Tussendoor deze week ook nog tijd voor wat andere activiteiten en afspraken, zoals de afscheidsreceptie van Saskia Stuiveling te gaan in de Ridderzaal, een lunch met VVD-raadslid Harry Bevers uit Leeuwarden en een gesprek met enkele branche-organisaties over de Wft-examinering (in voorbereiding op het VSO van komende week).

 

Op vrijdag is er het 3e VVD Ondernemersevent in Papendal, in discussie met ondernemers over heel veel verschillende zaken. Leuk en nuttig initiatief om gedachten te wisselen met ondernemers. Aansluitend nog met VVD-collega Erik Ziengs op ZP Radio over de schriftelijke vragen van ons beide en VVD-collega Anouchka Schut-Welkzijn over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Direct daarna begint ook het 2-daagse VVD-congres in Papendal, en dat is altijd een feestje, veel bekenden, veel nieuwe gezichten en veel netwerken. Mooi begin van het weekend op zaterdag!