Wetgevingsoverleg, nationale ondernemersdag, Omrop Fryslân en Haya

Van start met een wetgevingsoverleg (WGO) op maandag. Alle wetgeving wordt eigenlijk plenair behandeld, maar vanwege de volle agenda van de plenaire zaal, wordt wetgeving vaak ook verplaatst naar wetgevingsoverleg op maandag. Tijdens dit WGO stond veel op de agenda, onder andere de BRRD, de richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken. De VVD wil dat de belastingbetaler niet meer op hoeft te draaien voor falende banken. En de band tussen de financiële sector en de overheid moet worden door gesneden. Deze regelgeving en maatregelen dragen daaraan bij. De VVD steunt dan ook het wetsvoorstel voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Het is een belangrijke stap in het kader van de Europese bankenunie.

Minister Dijsselbloem wil verder dat onder meer de telecomsector gaat vallen onder de Wet financieel toezicht. Dit omdat zij in een telefoonabonnement ook een telefoon aanbieden en dat zou dan een krediet zijn, ook al zijn het zogenaamde “zachte” leningen zonder rente en extra kosten. Dit heeft forse gevolgen voor zowel de telecomsector als de consument! Onduidelijk is ook voor welk probleem dit een oplossing is. De VVD vindt dat deze regels haar doel voorbij schieten en zorgt voor veel extra rompslomp bij aanbieders en consumenten. De VVD wil daarom de wet aanpassen en heeft daarvoor een amendement ingediend, zodat de huidige praktijk wordt geregeld. De VVD wil de administratieve lasten voor bedrijven en consumenten zoveel mogelijk beperken. Anders wordt dit de nieuwe paarse krokodil!

In de Wijzigingswet Financiële markten wordt de roulatieplicht voor accountantsorganisaties bij wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (OOB) aangepast van 8 naar 10 jaar met ingang van 1 januari 2016. Mooi dat de VVD-motie snel wordt uitgevoerd. De kantoorroulatie van accountants wordt hiermee in lijn gebracht met de Europese regelgeving. Er wordt eindelijk een kop op Europese regelgeving geschrapt. Op verzoek van de VVD is daarnaast ook nog geregeld dat er een overgangsregeling komt voor de partnerroulatie. Daarmee wordt een aantal praktische problemen van het hals over kop wisselen van partner opgelost.

De betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsingen in financiële sector zijn een machtig instrument. De toezichthouders DNB en AFM hebben enerzijds de pet op van toezichthouder en anderzijds die van toetser. Tegen besluiten staat de mogelijkheid van bezwaar open. Maar deze bezwaarfase is een intern traject en wordt eigenlijk ervaren als een kansloze procesgang. Terwijl de vervolgstap naar de bestuursrechter ook niet makkelijk wordt genomen in verband met reputatieschade. De VVD wil dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt op een meer onafhankelijke wijze. De externe evaluatie die staat gepland voor 2016 zou daartoe naar voren moeten worden gehaald. En dan zou expliciet gekeken moeten worden naar het betrekken van externen in de bezwaarcommissie. Minister Dijsselbloem heeft dit toegezegd.

Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag dus hoog tijd dat om ook mijn hoedje voor Prinsjesdag op te halen deze week. Verder is het een week die anders verloopt dan gepland. Allereerst zijn er 2 algemene overleggen (toekomst verzekeringssector en ontwikkelingen begroten/verantwoorden) die vervallen, omdat minister Dijsselbloem ziek is. Dus opeens een zee aan ruimte in de agenda. Mijn deelname aan de paneldiscussie bij de Betaalvereniging op donderdag komt ook te vervallen, vanwege het asieldebat, waarna direct stemmingen plaats vinden. Erg spijtig, want altijd leuk om te doen.

Deze week onder andere ook nog een gesprek met SRA een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren en met een ondernemer in de financiële sector die aanloopt tegen alle regelgeving die ervoor zorgt dat toetreden tot de markt moeizaam gaat. Donderdag is het de Nationale Ondernemersdag georganiseerd door ONL (Ondernemend NL), en dan kan ik natuurlijk bij de sessie over financiering en MKB niet ontbreken. Leuk om alle ervaringen van ondernemers met alternatieve financiering te horen.

Op vrijdag een werkbezoek in de regio, ditmaal aan Omrop Fryslân samen met VVD-collega Arno Rutte die op dit moment de portefeuille media doet. Een mooie gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen en te praten over de plannen voor de regionale omroepen in Nederland. Op zaterdag op stap voor de partij. Dit jaar bestaat de Haya van Somerenstichting, het opleidingsinstituut van de VVD, alweer 40 jaar. In de loop van die tijd begonnen vele duizenden politieke carrières met een training bij de Haya, waaronder die van Mark Rutte en Halbe Zijlstra. Om dit bijzondere moment te vieren is er een bijeenkomst in Scheveningen, die druk wordt bezocht met zo’n 700 tot 800 VVD-ers.