Algemene Financiële Beschouwingen, bankvergunning light, Wft telecom en VVD Masterclass

Na de Algemene Politieke Beschouwingen volgen altijd de Algemene Financiële Beschouwingen en daarna de behandeling van de verschillende begrotingen van de ministeries. Dit was de week van de Algemene Financiële Beschouwingen, en dus weer 2 dagen in de plenaire zaal. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen diende Wouter Koolmees (D66) mede namens mij een motie in over een bankvergunning light. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geconstateerd dat het vergunningstelsel in Nederland als “onnodig” streng wordt beoordeeld door marktpartijen. Het gaat dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank (DNB). In een algemeen overleg in december 2014 heb ik namens de VVD ook al gepleit om hiernaar te kijken. De concentratiegraad in de bankensector is namelijk erg groot in Nederland, en er zijn weinig nieuwe toetreders. Daardoor is er weinig concurrentie. Dit kan leiden tot onnodig hogere tarieven, lagere kwaliteit en beperktere innovatie. Het Verenigd Koninkrijk had ditzelfde probleem en heeft een andere aanpak en werkwijze gekozen. Bij een werkbezoek aan de financiële sector in London kreeg ik daar al positieve signalen over. Omdat het nog steeds niet van de grond gekomen is in Nederland, daarom dus nu een motie om ervoor te zorgen dat er nu daadwerkelijk stappen worden gezet.

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag heb ik ook om heropening van het debat voor de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 gevraagd en uitstel van stemmingen om alsnog een motie in te kunnen dienen. Minister Dijsselbloem wil dat onder meer de telecomsector gaat vallen onder de Wet financieel toezicht. Dit omdat zij in een telefoonabonnement ook een telefoon aanbieden en dat zou dan een krediet zijn, ook al zijn het zogenaamde “zachte” leningen zonder rente en extra kosten. Dit heeft forse gevolgen voor zowel de telecomsector als de consument! Onduidelijk is ook voor welk probleem dit een oplossing is. De VVD vindt dat deze regels haar doel voorbij schieten en zorgt voor veel extra rompslomp bij aanbieders en consumenten. De VVD wil daarom de wet aanpassen en heeft daarvoor eerder al een amendement ingediend, zodat de huidige praktijk wordt geregeld. De VVD wil de administratieve lasten voor bedrijven en consumenten zoveel mogelijk beperken. Anders wordt dit de nieuwe paarse krokodil! Mocht dit amendement het onverhoopt uiteindelijk niet halen, dan zou een second best optie kunnen zijn om een gedragscode af te spreken, waarna er een vrijstelling zou kunnen komen. Daarom heb ik dus alsnog een motie ingediend.

Door de algemene Financiële Beschouwingen is er weinig tijd voor andere afspraken, gelukkig nog wel tijd om naar de bijeenkomst Eems-Dollard te gaan over de plannen waarbij samen wordt gewerkt op het gebied van ecologie en economie. Doordat de Algemene Financiéle Beschouwingen pas om middernacht zijn afgelopen kan ik helaas niet naar de algemene ledenvergadering van de VVD Fryslân, waar bekend wordt gemaakt dat het landelijke VVD-congres in mei 2016 in Leeuwarden gaat plaats vinden. Mooi nieuws! Op zaterdag nog naar Assen voor de VVD Masterclass Fryslân, Groningen en Drenthe. Altijd leuk om zo’n enthousiaste groep VVD-ers te begeleiden.