Duitse parlementariërs, startvergunning banken, Wft-regels telecom en overstapwinkel SNS

In het parlement zijn verschillende contactgroepen met andere landen, die grenzen aan Nederland. Ik zit onder meer in de Contactgroep Duitsland. Op zondagavond kwam een aantal Duitse parlementariërs langs voor een meerdaags bezoek aan Nederland. Op maandag waren zowel de Duitse parlementariërs als de contactgroep Duitsland bij de receptie in de Duitse residentie in Den Haag ter gelegenheid van de Dag van de Duitse eenheid, 25 jaar geleden.

Op dinsdag worden twee moties van mij aangenomen. Allereerst een motie over een startvergunning banken voor meer nieuwe toetreders. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen hebben VVD en D66 een motie ingediend voor een aparte startvergunning voor banken. De concentratiegraad in de bankensector is erg groot in Nederland, en er zijn weinig nieuwe toetreders. Daardoor is er weinig concurrentie. Dit kan voor consumenten en bedrijven leiden tot onnodig hogere tarieven, lagere kwaliteit en beperktere innovatie. Het Verenigd Koninkrijk had ditzelfde probleem en heeft een andere aanpak en werkwijze gekozen. Bij een werkbezoek aan de financiële sector in London kreeg ik daar al positieve signalen over. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eerder ook geconstateerd dat het vergunningstelsel in Nederland als “onnodig” streng wordt beoordeeld door marktpartijen. Het gaat dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank (DNB). De VVD heeft in een debat in december 2014 hier ook al aandacht voor gevraagd. Er liggen al diverse rapporten en intenties om wat te doen, maar er is meer ambitie én tempo nodig. Vandaar de motie van VVD en D66, die gelukkig is aangenomen.

De motie ging over het voorkomen van de paarse krokodil, te weten de Wft-regels voor telecomsector Tijdens heropening van het debat voor de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 heb ik een motie ingediend over de Wft-regels voor de telecomsector. Dit heeft forse gevolgen voor zowel de telecomsector als de consument! De VVD vindt dat deze regels haar doel voorbij schieten en zorgt voor veel extra rompslomp bij aanbieders en consumenten. De VVD heeft daarom eerder al een amendement ingediend, zodat de huidige praktijk wordt geregeld. Anders wordt dit de nieuwe paarse krokodil! Mocht dit amendement het onverhoopt uiteindelijk niet halen, dan zou een second best optie zijn om een gedragscode af te spreken, waarna er een vrijstelling komt voor de telecomsector. Daarom heeft de VVD daarover alsnog een motie ingediend, die ook is aangenomen.

Deze week ook nog een bezoek aan de overstapwinkel van SNS in Den Haag. De VVD heeft eerder een motie ingediend om het overstappen naar een andere bank makkelijker te maken, onder andere door verbetering van de overstapservice. De VVD is al langer van mening dat overstappen naar een andere bank makkelijker moet worden, want dat zorgt voor meer concurrentie in de bankensector. Na bijvoorbeeld de recente commotie over de salarisverhogingen kunnen klanten dan gewoon "stemmen met hun voeten" en overstappen. SNS is ook actief bezig met overstappen in de vorm van popup-stores in verschillende steden.

Ik ben ook al langere tijd bezig met kleine verzekeraars, daarom ook goed om met VRZ zorgverzekeraars te praten over de kleine zorgverzekeraars in Nederland. Op vrijdag weer naar Den Haag voor de VVD-netwerkbijeenkomst met wethouders en gedeputeerden. Een bijeenkomst om de contacten tussen de Kamerleden en de VVD-wethouders en gedeputeerden aan te halen en informatie uit te kunnen wisselen.