Begroten en verantwoorden, Lauwersoog en Afsluitdijk, 200 jaar Staten Generaal en trainingsweekend Belgrado

Het hoofdbestuur heeft zich de afgelopen gekeken naar de partijstructuur van de VVD en daar plannen voor gepresenteerd voor de toekomst. Een belangrijk doel is om meer mensen bij de VVD te betrekken. Op maandagavond was er een bijeenkomst in Tolbert voor de 3 Noordelijke provincies over de toekomst van de partijstructuur. Over betrokkenheid was daar niet te klagen, want er was een grote opkomst. De besluiten worden genomen tijdens het VVD-congres in november van dit jaar.

Verantwoording van de besteding van belastinggeld is belangrijk volgens de VVD. Niet alleen of het conform de afspraken wordt besteed, maar ook of we hebben bereikt wat we wilden bereiken. Het raakt aan één van de belangrijkste rechten van de Tweede Kamer het budgetrecht, en één van de belangrijkste taken de controletaak. Er worden goede stappen gezet, maar het kan altijd beter. Daarom heeft de VVD tijdens het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen begroten en verantwoorden onder meer aandacht de verbetering van de informatie over budgetflexibiliteit en ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen), de frequentie van de beleidsdoorlichtingen en open data/spending.

Deze week ook tijd voor een aantal regionale onderwerpen. Samen met mijn collega Betty de Boer heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het dichtslibben van de vaargeul naar de haven van Lauwersoog (Westgat). De Kamerleden willen weten wat de gevolgen zijn van de slechte bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog voor toerisme en visserij. Maar ook wat de mogelijke oplossingen zijn voor de problemen ij Lauwersoog voor de verschillende betrokken partijen. Eerder stelden de VVD Fryslân en VVD Groningen ook al schriftelijke vragen aan de beide Colleges van Gedeputeerde Staten. En daarnaast samen met mijn collega Barbara Visser vragen gesteld over de Afsluitdijk. De afgelopen tijd vinden er op de Afsluitdijk regelmatig ongelukken plaats, onlangs zelfs met dodelijk afloop. De VVD is bezorgd over de veiligheid op de Afsluitdijk, en daarnaast ook over de doorstroming. Eén van de oorzaken lijken de werkzaamheden bij de bruggen van de Afsluitdijk te zijn. De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries hebben daarom vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de oorzaken, maar ook de mogelijke oplossingen.

Op vrijdag 16 oktober 2015 is er de Bijzondere Verenigde Vergadering ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Staten Generaal. Na een lunch in de Grote Kerk in Den Haag is er een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in de Ridderzaal. Aansluitend vliegen naar Belgrado voor een trainingsweekend met VVD International. VVD International traint regelmatig liberale partijen in andere landen, zoals Servië de partnerpartij LDP. Een nuttig, intensief en leuk weekend met een enthousiaste en leergierige groep in een bijzondere stad met een rauw randje Belgrado.