Fyra-rapport, Kifid, bijzonder beheer en ABN AMRO innovation center

Op woensdag verschijnt het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. De woordvoerders OV/spoor en staatsdeelnemingen krijgen het rapport al om 09.00 uur onder embargo. Het rapport wordt later die ochtend openbaar na ook nog een besloten technische briefing aan de Kamerleden. Dat geeft de tijd om het alvast te kunnen lezen. In het rapport staat veel informatie en tal van aanbevelingen, die ook relevant zijn voor mijn portefeuille over de positie en strategie van de NS als staatsdeelneming. Zo is één van de aanbevelingen om de portfolio van activiteiten van NS tegen het licht te houden. Maar ook om de optimale positionering van NS, bijvoorbeeld verder verzelfstandigd of juist op minder afstand van de Staat, verder te onderzoeken. En te evalueren of het aandeelhouderschap van de Staat al dan niet dan niet gewenst is en te verkennen waar binnen de Staat het eventuele aandeelhouderschap het beste belegd zou kunnen worden. Diezelfde dag stapt staatssecretaris Mansveld op naar aanleiding van het rapport. De Fyra-commissie constateert dat zij de Tweede Kamer niet goed heeft geïnformeerd.

Met de vaste Kamercommissie Financiën ook nog een werkbezoek aan het Kifid in Den Haag. Het Kifid is het onafhankelijke klachteninstituut voor de financiële sector. Het Kifid is nog niet heel goed bekend bij een breed publiek. Dat vinden ze zelf ook minder erg, omdat er altijd eerst een klachtenprocedure doorlopen moet worden bij de financiële instelling zelf. Daarna kan men terecht bij het Kifid met een klacht. Een groot dossier zijn de beleggingsverzekeringen, maar recent is het Kifid ook tijdelijk open gesteld voor derivaten in het MKB. De rest van de kamerweek nog druk met allerlei afspraken, waaronder de VVD-partijcommissie Financiën over pensioenen, de begroting IenM en een afspraak met Zencap (tegenwoordig Funding Circle NL). Maar ook het afscheid van Magda Berndsen (D66) als Tweede Kamerlid, waardoor er na het vertrek van Sander de Rouwe nog maar 4 Kamerleden uit Fryslân in de Tweede Kamer zitten.

Op vrijdag twee werkbezoeken bij de ABN AMRO. Allereerst bijzonder beheer. In de crisis waren er veel klachten over bijzonder beheer bij de banken vanuit het MKB. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft daar enige tijd geleden een onderzoek over gepresenteerd met aanbevelingen. Binnenkort is er een plenair debatje (verslag algemeen overleg VAO) over waar moties ingediend kunnen worden. Goed om daar ook te spreken met een ondernemer die ervaring heeft met bijzonder beheer. Daarna door naar het ABN AMRO Innovation Center, waar ABN AMRO probeert om innovatie te stimuleren binnen het bedrijf. Boeiend om te zien hoe men dat doet met startups, FinTech, hackatons, workshops, etc..

Het is een hectische dag want op vrijdagmiddag snel door naar de algemene ledenvergadering van de VVD Fryslân over de toekomst van de partijstructuur en daarna de bijeenkomst van het Noord Nederlands Orkest (NNO) voor politici en aansluitend een NNO-concert in De Harmonie. Ook op zaterdag nog “en route”, want er is de viering van 300 jaar Stadhuis in Leeuwarden met een reünie van de gemeenteraad (onder andere alle raadsleden vanaf 2002). Leuk om al die oude bekenden weer te zien. Soms na lange tijd, soms ook niet omdat ik nog steeds contact met een aantal heb. Al met al een geslaagde afsluiting van de week.