Euronext, Oranjezaal, coco’s en VVD Bestuurdersvereniging

Weer eens een week die anders liep dan gepland en dat kwam vooral door de berichten over de wetgeving rondom de coco’s. NRC Next bericht dat ING aan een wet heeft meegeschreven. Maar de week begon nog wel zoals gepland met een werkbezoek aan de beurs Euronext in Amsterdam samen met Cora van Nieuwenhuizen VVD Europees parlement. Binnen de ALDe-fractie doet Cora ook de financiële markten. Goed om dit soort werkbezoeken samen te doen, want er komt op dit moment heel veel regelgeving vanuit Europa, die daarna ook nog geïmplementeerd moet worden in de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals Mifid/Mifir. In de loop van de vanmiddag door naar Den Haag voor een bezoek aan de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Bijzonder om daar een kijkje te kunnen nemen.

Op woensdag ontstond commotie naar aanleiding van het bericht in NRC Next dat ING zelf de wet schreef die banken 350 miljoen euro scheelt. En dat Dijsselbloem was gedraaid omdat de banken dat vroegen. Direct sprongen alle media daar bovenop, RTL, NOS, Telegraaf, AD en natuurlijk NRC. De minister heeft ook zeker wel wat uit te leggen, wat mij betreft. Want een wet moet natuurlijk door het ministerie worden geschreven. Het houden van een consultatie bij het bedrijfsleven is echter wel belangrijk. De wet moet in de praktijk werkbaar en uitvoerbaar zijn. Coco’s waren elders in de EU al wel aftrekbaar van de belasting. Doordat dit in Nederland niet het geval was, was het voor Nederlandse banken een onaantrekkelijke instrument. De VVD wil een gelijk speelveld, daarom waren en zijn wij wel voorstander van de fiscale aftrek. Coco’s (contingent convertible) is een vorm van hybride kapitaal (dus tussen vreemd en eigen vermogen in). In tijden van crisis als de kapitaalbuffers te laag worden dan worden coco’s van vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen. Hierover werd natuurlijk ook direct een debat aangevraagd bij de regeling van werkzaamheden (RvW), waarbij de SP de vertrouwensvraag stelde, maar eigenlijk ook weer niet. Erg onduidelijk dus. Als er een motie van wantrouwen dreigt is het gebruikelijk dat er direct een debat plaats vindt. Uiteindelijk werd die soep niet heet gegeten, en moest er eerst snel een brief komen en ook de mogelijkheid om vragen te stellen in een schriftelijk overleg. Door de uitloop van de RvW door deze kwestie viel het gesprek van de vaste Kamercommissie Financiën met de ECON-commissie van het Europees Parlement helaas een beetje in het water.


Tussendoor gaat het gewone werk natuurlijk ook nog door, net als de geplande afspraken, zoals het besloten gesprek met De Nederlandsche Bank over beschermingsconstructies bij financiële instellingen, het voorzitten van het AO vervreemding en transformatie rijksmonumenten en het Verbond voor Verzekeraars over de nazorg beleggingsverzekeringen. En ook nog het algemeen overleg Scheepvaart gevolgd, dat mijn VVD-collega Betty de Boer doet, waarin ook de vaargeul Ameland nog aan de orde komt.

Op vrijdag vanuit Den Haag naar het jaarlijkse congres van de VVD Bestuurdersvereniging. Traditioneel is dat 2-daagse congres onder leiding van Arno Bro, de voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging altijd in Lunteren. Een mooie gelegenheid om weer veel oude bekenden te zien en te netwerken.