Private Equity, ABN AMRO, Staatsloterij & De Lotto en CJIB & Wetsus

De discussie rondom private equity is weer eens losgebarsten. Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Private equity speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie, met investeringen in heel veel bedrijven die zorgen voor honderdduizenden banen. De pensioenfondsen zien ook de mogelijkheden om via private equity fondsen onze pensioengelden goed te laten renderen. In een internationaal opererende markt, waar kapitaal van private equity partijen in verschillende landen kan worden ingezet, vind ik dat Nederland niet haar eigen glazen in moet gooien door allerlei eigen, extra regels in te voeren. Ik vind dat je dan het kind met het badwater weggooit. Private equity is een belangrijke financieringsbron voor het bedrijfsleven. Voor grote bedrijven, maar ook voor kleine. Voor investeringen in familiebedrijven of overnames door het management. En ook voor startups of snelgroeiende bedrijven. Bedrijven hebben krediet en investeerders nodig om te kunnen ondernemen, om te groeien, om te kunnen zorgen voor banen en werk. Daar is in Nederland juist nu behoefte omdat de banken nog steeds maar mondjesmaat krediet verstrekken. Op maandag was er een Seminar Private Equity van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen in de Hermitage in Amsterdam, waar Henk Nijboer (PvdA), Kees Verhoeven (D66) en ik in debat gingen over private equity.

Op dinsdag werd de prospectus voor de beursgang van ABN AMRO gepresenteerd. De planning van de beursgang is op vrijdag 20 november gesteld. De beursgang van ABN is wat mij betreft goed nieuws, de VVD is daar altijd voorstander van geweest. Het doel is zoveel mogelijk van het belastinggeld dat in de bank is geïnvesteerd terug te krijgen. Het bedrag wordt nu ingeschat tussen de 15 en 18,8 miljard euro. Ik hoop natuurlijk dat de prijs zo dicht mogelijk bij het laatste bedrag uit komt. Na 20 november zullen we weten wat de exacte prijs van het aandeel wordt. De VVD wil dat na de beursgang van het eerste deel van ABN AMRO ook zo snel mogelijk verantwoord vervolgstappen worden gezet om uiteindelijk 100% te verkopen.

De rest van de week een grote diversiteit aan afspraken, onder meer nog de openbare technische briefing voor het Jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer. Voor de 21e keer op een rij een afkeurend oordeel Europese Rekenkamer over besteding EU-middelen. Dat blijft absurd, ook al omdat er geen echte verbetering te zien is. Volgende week is er een overleg over het voornemen tot een fusie van de Staatsloterij en De Lotto. Ter voorbereiding daarop een aantal afspraken hierover. Binnenkort is er ook een kort debat over de uitbreiding van de oob-status naar andere sectoren, het gaat dan om accountantscontroles, daarom ook nog een gesprek met een woningcorporatie, omdat dat één van de sectoren is die er mee te maken rkijgt. Tot slot ook nog een gesprek met KNAB bank over nieuwe toetreders en het vergunningtraject voor banken.

Ik vind het belangrijk om Fryslân naar Den Haag “te brengen” en “Den Haag” naar Fryslân. Onder dat motto in Den Haag deze week afspraken met Serge Hollander (VVD fractievoorzitter Leeuwarden) en Klaas Kielstra (VVD gedeputeerder Fryslân) om bij te praten en enkele dossiers door te nemen. Het omgekeerde op vrijdag met 2 werkbezoeken met VVD-collega’s in Fryslân. Ten eerste met Foort van Oosten (justitie) en Barbara Visser (verkeer) naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Met 1.000 mensen aan het werk is het één van de grootste werkgevers in Leeuwarden. Naast de alom bekende verkeersboetes doet het CJIB inmiddels veel meer, zoals AICE Administratie- en Informatie Centrum voor Executieketen, die het werk van justitie effectiever en efficiënter moet maken. Daarna door naar Wetsus voor een werkbezoek met Barbara Visser (water) en Michiel van Veen (innovatie) over watertechnologie, waterzuivering, blue energy en innovatie.