Frisia Zout, Staatsloterij en De Lotto, ABN AMRO en KNRM Harlingen

Vorige week gaf ik al aan dat ik het belangrijk vind om “Den Haag” naar Fryslân te brengen. In dat kader had ik vorige week vrijdag al een werkbezoeken met enkele VVD-collega’s aan het CJIB en Wetsus in Leeuwarden. Deze week  nog één in dezelfde categorie, namelijk een werkbezoek met mijn VVD-collega André Bosman (woordvoerder energie/mijnbouw) aan Frisia Zout in Harlingen. Ook de VVD Fryslân was present. Een actueel dossier is de zoutwinning onder het wad, waarvoor de vergunning inmiddels door het Rijk is afgegeven. De Waddenvereniging heeft echter een bezwaar ingediend bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State wordt begin 2016 verwacht. Daarnaast komt natuurlijk ook de aanpassing van de mijnbouwwet aan de orde, en de omkering van de bewijslast in Groningen.

Deze week heb ik bij de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie Financiën een voorstel ingediend voor een rondetafelgesprek FinTech in de Twede Kamer. Dit verzoek werd gehonoreerd. Bij een rondetafelgesprek kan de Tweede Kamer over een bepaald onderwerp allemaal experts uitnodigen. Meer nieuwe toetreders en meer concurrentie zijn belangrijk voor de financiële sector. FinTech bedrijven en financiële startups zijn daarvoor een kans. Technologische innovatie van FinTech bedrijven en financiële start-ups, maar ook bij de “traditionele” financiële instellingen is onstuitbaar. Deze technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is een kans, en niet een bedreiging. Het is goed om te kijken wat te ontwikkelingen zijn en wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld voor de regelgeving, maar ook voor de toezichthouder.

Onlangs heeft minister Dijsselbloem aangegeven het voornemen te hebben tot verkoop van Propertize. Propertize is het vroegere Property Finance, dat onderdeel was van SNS Reaal dat gedwongen moest worden genationaliseerd. Sinds die tijd is Propertize afgesplitst en heeft de opdracht haar portefeuille van vastgoedleningen af te bouwen. De VVD is voorstander van het snel en verantwoord weer terug naar de markt brengen van de bedrijven die in de financiële crisis noodgedwongen eigendom zijn geworden van de Nederlandse Staat. De vastgoedbeheerorganisatie Propertize, zoals die is ontstaan na de afsplitsing van SNS Reaal, is geen taak van de overheid

VVD-staatssecretaris Wiebes heeft onlangs het voornemen aangekondigd om een holding op te richten naar aanleiding van de fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto. Naast een besloten algemeen overleg, vindt er deze week ook eens Schriftelijk Overleg plaats. Gokspelen is geen kerntaak van de overheid volgens de VVD. De VVD is blij dat de visie van het kabinet ook nog steeds is dat het aanbieden van gokspellen niet langer als taak van de overheid worden gezien. Het is belangrijk dat een eventuele fusie het verkopen van de organisatie in de toekomst niet bemoeilijkt. De VVD heeft daarnaast zorgen over de afdrachten aan de sport, die de afgelopen jaren sterk zijn teruggelopen vanuit De Lotto met alle gevolgen van dien voor de sport.

Op vrijdag gaat een eerste pakket van 20% van de aandelen ABN AMRO naar de beurs. Dat is een historische stap. Op 3 oktober 2008 kocht Nederland in de financiële crisis noodgedwongen de Nederlandse delen van Fortis ABN om de financiële sector overeind te houden. Het is een goede eerste aanzet, wat de VVD betreft snel op naar de 100%. De beursgang is altijd al het doel van de VVD geweest. Bankieren is geen kerntaak van de overheid. Van het beperkte uitstel in het voorjaar is uiteindelijk gelukkig geen afstel gekomen. Het aandeel wordt voor 17,75 euro aangeboden. Direct na de beursgang in Amsterdam stijgt het aandeel naar 18,18 euro. En aan het einde van de beursdag stijgt het aandeel nog iets verder. Dat is in principe een mooie ontwikkeling. Wat de VVD betreft kunnen nu de resterende aandelen ook snel en verantwoord naar de markt terug gebracht worden.

Na het overleg dat de Noordelijke Tweede Kamerleden ongeveer 1 maal per kwartaal in Drachten met VNO NCW Noord over de actuele politieke dossiers door naar Harlingen. Dit keer een werkbezoek aan KNRM Harlingen. Er is soms onenigheid tussen partijen die betrokken zijn bij het redden en bergen op het Wad. Het hulpverleningsproces mag niet geschaad worden, veiligheid moet voorop staan, wat de VVD betreft. Daarom heeft ik de minister van IenM eerder ook al gevraagd dat de Kustwacht, KNRM en bergers rond de tafel gaan om tot een oplossing te komen. Vrijdag dus een bezoek aan KNRM Harlingen om te meer te horen over het werk van de KNRM. Een club waar 1300 vrijwilligers 24 uur per dag , 7 dagen per week klaar staan om mensen in nood op het water te helpen, en dat zonder overheidssubsidies. Na afloop een vaartocht gemaakt over het wad met een lekker stevige wind.