FinTech, Holwerd aan zee, Drenthe, ASR en VVD-congres

Op verzoek van de VVD wordt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek FinTech georganiseerd. Meer nieuwe toetreders en meer concurrentie zijn belangrijk voor de financiële sector. FinTech bedrijven en financiële startups zijn daarvoor een kans. Technologische innovatie van FinTech bedrijven en financiële start-ups, maar ook bij de “traditionele” financiële instellingen is onstuitbaar. Deze technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is een kans, en niet een bedreiging. De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gehad met FinTech bedrijven, zoals deze week met Clevercoin. FinTech is belangrijk voor de toekomst van de (Nederlandse) financiële sector, het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. Financiële startups en Fintech bedrijven kunnen de financiële wereld opschudden. Ze kunnen uitdagers van de gevestigde partijen zijn. En als nieuwe toetreders deze scherp houden en zorgen voor meer innovatie én concurrentie.

Op donderdag is er een rondetafelgesprek over het project Holwerd aan zee in de Tweede Kamer. Het is een kans voor de initiatiefnemers op hun project onder de aandacht te brengen in Den Haag. VVD-minister Schultz heeft inmiddels besloten dat er een zogenaamd MIRT-onderzoek komt naar het project. Belangrijk is nog wel de financiering van het project, welke kostendragers er zijn en hoe het bedrijfsleven is/wordt betrokken. Ik heb daarnaast ook aandacht gevraagd voor de relatie met het open plan proces voor de vaargeul Ameland. Het project zou kunnen bijdragen aan de oplossing van de vertragingen voor de veerdienst Holwerd-Ameland. Maar voor de vaargeul Ameland moet er snel een oplossing komen, en dit mag niet vertragen.

Op vrijdag een gezamenlijk werkbezoek met enkele Noordelijke Kamerleden aan Drenthe. Het werkbezoek is gericht op cultuur. En de tour in de bus van het gevangenismuseum gaat langs onder meer de Peer-group (locatietheater) en Veenhuizen voor de status van Werelderfgoed genomineerde Koloniën van Weldadigheid. Afgesloten wordt met een mooi voorbeeld van herbestemming in Veenhuizen, namelijk bij bierbrouwerij Maallust.

Op die dag komt ook naar buiten dat verzekeraar ASR naar de beurs gaat. De VVD steunt de beursgang van ASR. Verzekeren is geen overheidstaak en dit was voor de VVD altijd een tijdelijke staatsdeelneming. De minister is goed bezig nu na Reaal en ABN AMRO, er weer een privatisering aankomt. De VVD wil zoveel mogelijk belastinggeld terugverdienen met de verkoop. Daarom moet de gekozen beschermingsconstructie marktconform zijn en niet zwaarder dan noodzakelijk, zodat het de prijs niet onnodig drukt.

Op zaterdag ook nog vroeg op pad, om half 8 ’s ochtends al in de auto voor het Najaarscongres van de VVD in Rotterdam. Dit keer ook in mooi cultureel erfgoed, want in de voormalige Van Nelle Fabriek. Belangrijkste discussiepunt is de toekomst van de partijstructuur.