NBOV, kredietunies, Europees DGS en MKB derivaten

Op maandag van start met een werkbezoek NBOV, de branchevereniging van bakkers, bij bakker Van Dijk in Gouda. Tijdens het bezoek onder meer gesproken over regeldruk, betalingsverkeer en kredietunie. En dat is ook direct het bruggetje naar de volgende stop van de dag, namelijk Gorinchem voor een inleiding bij een seminar over kredietunies voor brancheverenigingen. Naast kredietunies, natuurlijk ook gesproken over andere alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, MKB-aandelen/-obligaties, peer2peer lending, private investeerders en het stapelen en combineren van allerlei vormen van financieren (ook bankfinanciering).

Op dinsdag, woensdag en donderdag dit keer stemmingen. Op dinsdag wordt gestemd over een motie (van onder meer de VVD) om de rechtbanken open te houden. Deze wordt met algemene stemmen aangenomen. Ook de VVD-motie over financieringsmogelijkheden voor een grotere sluis op Kornwerderzand wordt aangenomen. Allemaal mooi nieuws voor de regio. Op donderdag wordt er gestemd over alle begrotingen van de ministeries voor 2016, die daarna doorgaan naar de Eerste Kamer. Bijzonder is dat het CDA tegen de begroting defensie stemt. Van der Staaij van de SGP geeft bij deze begroting een mooie stemverklaring: namelijk dat zij voor zullen stemmen, ondanks het feit dat ze meer geld voor defensie wilden, en dat ze niet begrijpen dat het CDA tegen stemt, want de bezuinigingen op defensie waren toch onder de kabinetten Balkenende I, Balkenende II, Balkenende II, Balkenende IV en Rutte/Verhagen.  

In het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin werd dit keer gesproken over het Europees Deposito Garantie Stelsel (DGS). Ik verving mijn VVD-collega Mark Harbers bij de Eurogroep/Ecofin. In november werd het voorstel voor een Europees Deposito Garantiestelse (DGS) gepresenteerd. En dat terwijl een nationaal DGS (dat nog opgebouwd moet worden door de banken) pas onlangs Europees is geregeld. De VVD wil eerst afmaken waar we mee begonnen zijn, voordat we weer aan nieuwe dingen beginnen. Dat betekent dat eerdere stappen van de Bankenunie, zoals verbeteren toezicht, nationaal DGS en uniforme regels voor banken geregeld moeten zijn. Zolang dat niet gebeurt, denk ik niet eens na over een Europees DGS. Daarom wijst de VVD de gepresenteerde voorstellen voor een Europees Deposito Garantie Stelsel af.  Een motie daarover van VVD en SP werd door de Tweede Kamer aangenomen. Naast het Europees DGS werd er natuurlijk ook gesproken over Griekenland en de begroting van Frankrijk.

Sinds enige tijd ben ik ondervoorzitter van de algemene commissie Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer. Daarom deze week 2 keer voorzitter geweest. Allereerst het rondetafelgesprek over huisvesting statushouders. Bijzonder om daar dan met twee voormalige mede-raadsleden van de gemeente Leeuwarden te zitten (Farshad Bashir (TK-lid SP) en Marco Florijn (landelijk ambassadeur Opnieuw Thuis)). Later in de week ook nog voorzitter voor het Algemeen Overleg Stedelijke vernieuwing.

Op vrijdag stuurde Minister Dijsselbloem van Financiën een brief naar de Tweede Kamer over de herbeoordeling van de MKB rentederivaten. De herbeoordelingen door banken, maar ook de controle daarop door de Autoriteit Financiële Markten, was onvoldoende. En dat is een onbegrijpelijke gang van zaken. Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten. Hoe heeft de AFM dit ook kunnen missen? Medio 2015 vond AFM de kwaliteit van de herbeoordelingen nog voldoende. De hele gang van zaken bewijst dat het ook de hoogste tijd is om de AFM de bevoegdheid te geven om hardleerse banken met naam en toenaam te gaan noemen. Dat iets waar ik al langer voor pleit.