Algemene Rekenkamer, Fyra, verzekeraars en heel veel FinTech

Van start met een interessant gesprek over open data, logistiek en havens in de Van Nellefabriek in Rotterdam met collega’s Betty de Boer en Barbara Visser. Op dinsdag na alle vaste zaken (fractievergadering, mondeling vragenuurtje, stemmingen, regeling van werkzaamheden) is het de rest van de dag rennen van de ene naar de ander afspraak: als ondervoorzitter van de algemene commissie Wonen en Rijksdienst de procedurevergadering voor zitten, daarna het halfjaarlijkse overleg van woordvoerders rijksuitgaven met de Algemene Rekenkamer en tot slot ’s avonds de eerste termijn van het debat met de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Als woordvoerder staatsdeelnemingen daar natuurlijk ook bij betrokken vanwege de staatsdeelneming NS. De beantwoording van de commissie vindt pas plaats op donderdagochtend.

Naar aanleiding van een aantal berichten in de media ook schriftelijke vragen gesteld over verzekeraars. Allereerst over onderlinge verzekeraars. Het Financieele Dagblad bericht op 19 januari 2016 “Hagel Verzekering Maatschappij bezwijkt onder druk DNB”. Hagelstenen zo groot als pingpongballen hebben de kleine Onderlinge Hagel Verzekering Maatschappij nooit klein gekregen. De miniverzekeraar is echter niet opgewassen tegen de gestage regen aan regelgeving die neerdaalt vanuit Amsterdam (De Nederlandsche Bank). Eerder heb ik over onderlinge verzekeraars een motie ingediend, om De Nederlandsche Bank (DNB) de bestaande discretionaire bevoegdheid c.q. vrijstelling te behouden voor kleine, onderlinge verzekeraars die zichzelf (genoegzaam) herverzekeren. Daarom schriftelijke vragen gesteld, want hoe moet deze ontwikkeling gezien worden tot de toezegging van minister Dijsselbloem in het VAO Toekomst van de verzekeringssector d.d. 9 december om daarover nogmaals in overleg te gaan met DNB. Ten tweede naar aanleiding van de Radar-uitzending over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De VVD vindt dat er meer duidelijkheid vooraf moet komen voor ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekekering hebben.

Op woensdag ter voorbereiding op de rondetafel Fintech gesprekken met een aantal FinTech bedrijven: Spotcap (crowdfunding/-lending voor zakelijk krediet), Collin Crowdfund (crowdlending) en M2C Payments (24/7 verwerken van betaaltransacties). Op donderdag wordt er op verzoek van de VVD een rondetafelgesprek gehouden over FinTech. Dan worden er allemaal experts of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om de Tweede Kamer nader te informeren. De VVD vindt deze ontwikkeling belangrijk en wil belemmeringen in de wet- en regelgeving wegnemen. Meer nieuwe toetreders en meer concurrentie zijn belangrijk voor de financiële sector. FinTech bedrijven en financiële startups zijn daarvoor een kans. Het is ook belangrijk voor de toekomst van de (Nederlandse) financiële sector, het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. Financiële startups en Fintech bedrijven kunnen de financiële wereld opschudden. Ze kunnen uitdagers van de gevestigde partijen zijn. En als nieuwe toetreders deze scherp houden en zorgen voor meer innovatie én concurrentie. Het gaat voor het rondetafelgesprek om onder andere de volgende vragen: Welke ontwikkelingen zijn er en welke gevolgen heeft dit voor de financiële sector? Welke kansen biedt FinTech? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toezichthouder? Wat moet de wetgever hiermee en wat zijn de gevolgen voor de wet- en regelgeving? Voldoende stof en bruikbare informatie om mee aan de slag te gaan. Wordt zeker vervolgd!