DNB, AFM, verkoop ASR en VVD-ledendag

Twee keer per jaar spreekt de vaste Kamercommissie Financiën met de toezichthouders, maandagchtend bij De Nederlandsche Bank (DNB) en ’s middags bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het zijn zeer nuttige gesprekken, waar heel veel dossiers de revue passeren over banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betalngsverkeer, maar ook meer concreet crowdfunding en MKB-rentederivaten. Over dit laatste onderwerp wordt dinsdag in de Tweede Kamer ook nog een petitie aangeboden, een zwartboek over MKB-rentederivaten, ten behoeve van een debat dat binnenkort plaats vindt. Aansluitend aan de werkbezoeken aan DNB en AFM naar de Nieuwjaarsborrel (de laatste van het jaar ;-)) van de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). Goed om te zien dat ook FinTech bedrijven daar aanwezig waren.

Op donderdag is het debat met minister Dijsselbloem over de verkoopplannen van ASR. In 2008 heeft de Nederlandse Staat de Nederlandse delen van Fortis/ABN noodgedwongen gekocht. Dat was nodig om de financiële stabiliteit te garanderen. Naast de bank, was ook de verzekeraar ASR onderdeel van aankoop. De VVD steunt de beursgang van ASR. Verzekeren is geen overheidstaak en ASR was voor de VVD altijd een tijdelijke staatsdeelneming. De minister is goed bezig nu na onder andere Reaal/Vivat, Propertize en ABN AMRO, er weer een privatisering aankomt. De VVD wil zoveel mogelijk belastinggeld terugverdienen met de verkoop. De gekozen beschermingsconstructie moet daarom marktconform zijn en niet zwaarder dan noodzakelijk, zodat het de prijs niet onnodig drukt. De kosten voor de beursgang van ASR mogen maximaal 1% zijn. Verschillende gerenommeerde zakenbanken met ervaring met beursgangen is daardoor afgehaakt. De VVD wil natuurlijk ook zo laag mogelijk kosten voor de beursgang, want dat is beter voor de belastingbetaler. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Want dan kan het de belastingbetaler uiteindelijk geld kosten. Het mag geen “penny wise pound foolish” worden.

Sinds kort is de Begeleidingscommissie Evaluatie Regeling Grote Projecten van start gegaan vanuit Rijksuitgaven, waar ik in zit. Dit soort werkzaamheden zijn niet altijd zichtbaar, maar wel van belang voor de Tweede Kamer. Als extra instrument voor de Tweede Kamer om te kunnen controleren of grote projecten waar veel geld mee gemoeid is, goed verlopen, kan de Tweede Kamer ervoor kiezen om een dergelijk project aan te wijzen als een “groot project”. Besloten is deze regeling te evalueren, en te kijken of het in de praktijk goed werkt en voldoet aan de behoefte. Ik ben voorzitter van de begeleidingscommissie, die het komende half jaar aan de slag gaat.

Op vrijdag een werkbezoek in de eigen regio in het kader van “Den Haag naar de regio”. Samen met mijn VVD-collega Erik Ziengs (portefeuille EZ/MKB) en Pietrick Veenstra van de raadsfractie van de VVD Leeuwarden langs bij poppodium Neushoorn over de Wet Markt en Overheid en para-commercie op uitnodiging van Koninklijke Horeca Nederland. Met betrekking tot de horeca-functie van Neushoorn vindt Koninklijke Horeca Nederland dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met ondernemers. Neushoorn is gesubsidieerd, maar heeft ook een commercieel horeca-bedrijf. Daarna door naar Eetcafé Spinoza voor een gesprek met meerdere horeca-ondernemers uit het land (Venray, Zwolle, Den Helder en dus Leeuwarden) om te praten over vergelijkbare casussen elders in het land. Al met al nuttige input, omdat de VVD en met name mijn VVD-collega Erik Ziengs werkt aan een aanpassing van de Wet Markt en Overheid.

Jaarlijks heeft de VVD een ledendag in de Tweede Kamer, alle geïnteresseerde leden kunnen dan terecht in de Tweede Kamer. Zo ook afgelopen zaterdag. Alle Tweede Kamerleden zijn dan ook aanwezig, en ze verzorgen workshops of rondleidingen door het Tweede Kamer gebouw of begeleiden een simulatiespel van een Tweede Kamer debat in de plenaire zaal door de leden Traditioneel wordt de dag afgesloten met de mogelijkheid voor VVD-leden om vragen te stellen aan minister-president Rutte. Het was dit jaar een druk bezochte dag. En het is leuk om betrokken VVD-leden een kijkje achter de schermen te geven in de Tweede Kamer.