Afsluitdijk, staatsdeelnemingen, kapitaalmarktunie, crowdfunding en Texel

Afgelopen weekend was er wederom een grote storing bij de bruggen Kornwerderzand in de Afsluitdijk. De afsluiting duurde maar liefst 4 uur, waardoor auto's lang moesten wachten en veel mensen moesten omrijden. Nadat er één brug weer dicht was, kon het scheepvaartverkeer echter tot en met dinsdag weer niet meer langs deze route. Daarom heb ik samen met Lutz Jacobi (PvdA) schriftelijke vragen gesteld over deze voor Fryslân economisch belangrijke vervoersverbinding.

Op woensdag een debat over staatsdeelnemingen, altijd goed voor een grote variëteit aan inbreng over alle staatsdeelnemingen. Ik het voornamelijk gehad over de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) en de NS. Er zijn grote (financiële) problemen bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). In 2014 was er een voorlopig tekort van 14,3 miljoen euro. Daarom is het goed dat er een strategische heroriëntatie plaats vindt op de toekomst van de KNM. De staatssecretaris noemde verder in het debat de ontslagregeling van de CEO van het in problemen verkerende KNM sober. De VVD vindt een ontslagvergoeding van 9 maandsalarissen bij een bedrijf met grote problemen echter absoluut niet sober.

Het definitieve rapport van De Brauw over de onregelmatigheden bij de NS bevestigen het ontstane onthutsende beeld. Het is volstrekt logisch en terecht dat de CEO destijds is ontslagen. Des te wranger is dat het ons nog zoveel geld heeft moeten kosten. Er is de schijn van partijdigheid bij onderzoeksbureau De Brauw, dat de misstanden onderzocht, geconstateerd. Dat moet wat de VVD betreft te allen tijd worden voorkomen. VVD heeft dit ook meermalen aan de kaak gesteld. Het is dan ook onbegrijpelijk en onterecht dat de minister zich daartegen heeft verzet. Medio 2015 zei minister Dijsselbloem nog dat hij geen aanleiding had om de integriteit en kritische houding van De Brauw in twijfel te trekken.

In het debat op donderdag over de kapitaalmarktunie ging het ook over een groot aantal verschillende onderwerpen, van securitisaties tot pensioenen, van zakelijke kredietinformatie tot prospectusrichtlijn. De VVD steunt het doel van het actieplan Kapitaalmarktunie. Het moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. Het actieplan moet echter geen duizend-dingen-doekje worden. Het moet gaan om concrete voorstellen. De VVD heeft eerder al gevraagd de vrijstellingsgrens van de prospectusplicht te verhogen. Want dit zorgt voor meer financieringsmogelijkheden voor het MKB, in de vorm van MKB-aandelen en –obligaties. Het Kabinet heeft toegezegd dat vrijstellingsgrens zo snel mogelijk te verhogen van 2,5 naar 5 miljoen euro. Een mooi resultaat!

Op donderdag ook nog een VAO in de plenaire zaal over crowdfunding. Het bedrijfsleven, vooral het MKB, heeft meer financieringsmogelijkheden nodig dan alleen bancaire financiering. De VVD wil daarom de ruimte geven aan alternatieve financieringsvormen. Daardoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden én meer concurrentie. Om dat mogelijk te maken wil de VVD meer ruimte geven aan crowdfunding dan de recent voorgestelde regels. Daarom heb ik een motie ingediend om onder meer de investeerderstoets pas vanaf 5.000 euro te doen in plaats van 500 euro. In de oude situatie was er helemaal geen investeerderstoets.

De rest van de week ook nog 2 werkbezoeken. Op maandag aan de Rabobank Rotterdam over financiering van de binnenscheepvaart en op vrijdag naar Texel. Met VVD Texel en VVD-wethouder Hennie Huisman gesproken over actuele dossier die spelen op Texel. En daarnaast ook nog een bezoek aan het onderzoekinstituut NIOZ op Texel. Deze week ook nog afspraken met de Rabobank over rentederivaten en met OvFD en Adfiz (financiële adviseurs) over onder meer de hypothekenrichtlijn, die we binnenkort behandelen.