Flexibel pensioen, financiering woonboten, lobby en coco’s

Mijn collega Helma Lodders (woordvoerder pensioenen) heeft enige tijd geleden een initiatiefwet flexibel pensioen ingediend. Deze week was de plenaire behandeling. De initiatiefnemer verdedigt de wet vanuit vak K en ik mocht daarom de wet namens de VVD-fractie behandelen. Deze week de eerste termijn van de Tweede Kamer, na het februarireces is dan de beantwoording en tweede termijn. De initiatiefwet is een oplossing voor een urgent probleem van heel veel Nederlanders, omdat er maar één aankoopmoment voor het pensioen is en met de huidige lage rente is dat een probleem. De VVD-fractie heeft heel veel mails en telefoontjes gehad over dit probleem. Deze initiatiefwet biedt de ongeveer 1 miljoenen mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst een extra keuzemogelijkheid én de kans op een hoger pensioen. De VVD wil natuurlijk altijd meer keuzevrijheid. Je hoeft bij dit voorstel niet voor een flexibel pensioen te kiezen, maar je kan er wel voor kiezen. Ook de keuze voor een vast pensioen blijft gewoon. De VVD vindt de initiatiefwet een adequate oplossing voor een nijpend probleem, waar pensioenuitvoerders snel mee aan de slag kunnen en moeten.

De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) heeft deze week ook bericht dat ING zich terug trekt van de financiering van woonboten. Hierdoor wordt het aantal aanbieders in deze nichemarkt zeer beperkt. De VVD vindt dit niet wenselijk en zet zich al langere tijd in voor meer nieuwe toetreders en meer concurrentie in de bancaire sector. Daarom heb ik samen met mijn collega Roald van der Linde (wonen) schriftelijke vragen gesteld over wat de gevolgen voor woonbooteigenaren zijn, en ook wat de oorzaken zijn van het geringe aantal aanbieders in deze deelmarkt. Verder willen we ook weten hoe er meer nieuwe toetreders kunnen komen in dit specifieke marktsegment. Ik vraag me anders af o een woonboot straks nog wel te financieren is in de toekomst.

Enige tijd werd bekend dat ING had “meegeschreven” aan een wet over de fiscale aftrekbaarheid van coco’s (contingent convertibles), een vorm van hybride kapitaal. Daarover vond deze week een debat over plaats met minister Dijsselbloem. De verontwaardiging over de betrokkenheid van banken bij de wet over coco’s is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, omdat er vanuit allerlei organisaties direct voorstellen worden overgenomen door Kamerleden. Iedereen mag zijn mening of standpunt onder de aandacht van de politiek brengen. Iedereen mag voor zijn belangen opkomen. Het bedrijfsleven, consumentenorganisaties, belangenorganisaties, burgers, etc.. Want feitelijk hebben we 17 miljoen lobbyisten in Nederland. En die mogen allemaal gehoord worden. Uiteindelijk is het aan de politiek om dit alles te wegen! Te bepalen of en wat ze ermee doet. En wat ze uiteindelijk besluit. Lobby is niet alleen maar goed of acceptabel als de inhoud daarvan je toevallig goed uit komt. Veel linkse politieke partijen weten wat mij betreft met twee maten.

Het debat op donderdagavond duurde tot 12 uur ’s nachts, dus pas de volgende dag terug naar Leeuwarden en start van het februarireces. Alhoewel ... op zaterdag nog als beoordelaar aanwezig bij de VVD masterclass Fryslân, Groningen en Drenthe.